Zbigniew Ziobro powołał nowych prezesów sądów

Zastępca Naczelnego1

O powołaniu sześciu nowych prezesów sądów w Polsce, w tym prezesów sądów okręgowych w Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach poinformował we wtorek wieczorem resort sprawiedliwości.Jak podało ministerstwo „dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników” w sądach w pierwszym półroczu tego roku. „Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości” – zaznaczył resort.

Dlatego, aby „poprawić efektywność” tego sądu na stanowisko jego prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został odwołany sędzia Przemysław Banasik.
Ponadto „w celu poprawienia wyników” Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa powołano sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa SO w Suwałkach.
Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku – jak dodano – została sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji Przemysław Wasilewski. MS poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie.
Ponadto – jak podało we wtorek MS – z powodu „przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji” (PAP)

.
Marcin Jabłoński, oprac. w.s

 

  1. tomek
    | ID: 672e10bc | #1

    25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )?

Komentarze są zamknięte