W Kędzierzynie-Koźlu uchwała Rady Miasta regulująca opłaty cmentarne nie obowiązuje !!!

Zastępca Naczelnego

 

 Tym razem nie musieliśmy czekać na odpowiedź z urzędu miasta Kędzierzyna – Koźla 60 dni, jak już niejednokrotnie proponowały nam „usta prezydenty” Jarosław Jurkowski. Okazuje się jednak, że mamy rację i szczerze namawiamy prezydentę oraz  przewodniczącego rady miasta Kędzierzyna-Koźla do zalegalizowania uchwały nr XLII/504/13, bo na dzień dzisiejszy ona nie obowiązuje. A chodzi o opłaty cmentarne, które na dzień dzisiejszy są pobierane w Kędzierzynie-Koźlu nielegalnie.Uchwała nr XLII/504/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 25 września 2013 r. nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 ww. uchwała została opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na stronach podmiotowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała Rady z załączonym cennikiem opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych nie jest aktem wewnętrznym, ani przepisem zarządu, lecz prawem miejscowymi wymaga ogłoszenia w dzienniku urzędowym (wyr. NSA z 7.9.2017 r., II OSK 27/16).

Z poważaniem Jarosław Jurkowski UMKK

P.S: Szanowny Panie Jarosławie Jurkowski. W związku z tym, iż jest pan prominentnym, wybitnym, wręcz niezastąpionym urzędnikiem kędzierzyńskiego magistratu (przeżywa Pan już trzeciego prezydenta), upraszam Pana, aby wpłynął Pan na miłościwie nam panującą oraz na przewodniczącego rady miasta, by doprowadzili do sytuacji, kiedy opłaty cmentarne będą pobierane od mieszkańców w pełni legalnie, bo na razie Uchwała nr XLII/504/13 nie obowiązuje.

Pozdrawiam Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte