Żarty się skończyły? Czy w Mikolinie doszło do przestępstwa?

Redaktor2

„Uroczystości” w Mikolinie, 22 czerwca 2017 r., fot. YT

Lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka zwrócił się pisemnie do burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary o wyjaśnienie okoliczności uczestnictwa przedstawicieli tego samorządu lokalnego w ponownym odsłonięciu monumentu Armii Czerwonej w Mikolinie w dniu 22 czerwca br. Kopia pisma trafiła do Prokuratury Krajowej albowiem istnieje podejrzenie, że w tej wsi należącej administracyjnie do gminy Lewin Brzeski mogło dojść do przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego. CZYTAJ CAŁE WYSTĄPIENIE A. SŁOMKI.

Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego
Pan Artur Kotara
Pl. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
[email protected]

Panie Burmistrzu!

W imieniu Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni oraz Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich domagam się wyjaśnienia okoliczności udziału przedstawiciela władz Gminy Lewin Brzeski w ponownym odsłonięciu w dniu 22 czerwca 2017 r. nielegalnego obelisku poświęconego zbrodniczej Armii Czerwonej, który nadal stoi we wsi Mikolin.

Udział przedstawicieli polskiego samorządu lokalnego w rosyjskiej prowokacji, vide: https://www.youtube.com/watch?v=ZluJ1uO8A9A , w dniu uchwalenia przez Sejm RP ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1389), jest przejawem nie tylko niezrozumiałej manifestacji politycznej – ale może stanowić powód dla uznania, że mogło dojść do przestępstwa z art. 256 kk w zw. z art. 13 Konstytucji RP. Warto dodać, że „uroczystości” w Mikolinie wpisują się doskonale w kremlowską propagandę, bowiem warto przypomnieć, że Federacja Rosyjska na forum Rady Praw Człowieka ONZ (zob. Poland Review – 27th Session of Universal Periodic Review – Russian Federation, Mr. Dmitry Vorobien, http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/poland-review-27th-session-of-universal-periodic-review/5425972482001 , nagranie od 2 godziny 50 minuty 11 sekundy) oskarżyła już Polskę o „przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej”.

W czasie w/w zgromadzenia publicznego przedstawiciel Gminy Lewin Brzeski nie poinformował o terminie zniesienia monumentu w Mikolinie, a nadto przemawiał w otoczeniu rosyjskich dygnitarzy, osób które udziałem w tym zgromadzeniu w mundurze Wojska Polskiego splamiły honor polskiego żołnierza czy zwykłych apologetów komunistycznego totalitaryzmu, jak np. Jerzy Tyc czy dr hab. Zbigniew Wiktor – były lider Związku Komunistów Polskich „Proletariat”. 22 maja 2000 Sąd Okręgowy w Warszawie wyrejestrował w/w partię i postawił ją w stan likwidacji.

Najwyraźniej przedstawiciele samorządu Gminy Lewin Brzeski nie mają wiedzy na temat faktów historycznych. Pozwalam sobie zatem je przytoczyć w skrócie:

ARMIA CZERWONA – Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (ros. Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA) – siły zbrojne Rosji sowieckiej (RFSRR), następnie wojska lądowe RFSRR w latach 1918–1922 i lądowe siły zbrojne ZSRR w latach 1922–1946. Od 1946 – Armia Radziecka.

1. Po przewrocie bolszewickim i rozpędzeniu 18 stycznia 1918 demokratycznie wybranej rosyjskiej Konstytuanty, 28 stycznia 1918 roku dotychczasowe bojówki partyjne bolszewików, zwane Gwardią Czerwoną, na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych zostały przekształcone w Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną.

2. 1918-1921 – atak Armii Czerwonej na ziemie polskie, białoruskie, ukraińskie, Państwa Bałtyckie, Azerbejdżan, Armenię i Gruzję.

3. Wojna zimowa (wojna radziecko-fińska 1939-1940, fiń. talvisota, ros. Зимняя война) – konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku (104 dni). Agresja ZSRR i metody prowadzenia wojny przez Armię Czerwoną (bombardowanie miast i innych obiektów cywilnych przez lotnictwo sowieckie). ZSRR zostaje usunięte z Ligi Narodów (poprzedniczka ONZ).

4. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkracza do II RP w sojuszu z Wehrmachtem Hitlera.

5. 1944 do 1945 Armia Czerwona ponownie wkracza na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, a także Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji. W krajach, które nie były związane sojuszem z Niemcami (koalicja antyhitlerowska) pozostaje do 1993 roku (Polska). Okupuje przy tym, np. Austrię, która nie istniała we wrześniu 1939 roku.

6. Żołnierze Armii Czerwonej dokonywali masowych gwałtów, rabunków, zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach wojennych. Na przykład już po wkroczeniu palono i niszczono obiekty użyteczności publicznej, np. w Gliwicach Armia Czerwona spaliła dwa największe kina i teatr miejski. Zabijano cywilów, w dniach 23-26 stycznia 1945 rozstrzelano tam 817 osób. Łącznie zaś życie straciło od 1500 do 3000 osób, a wśród ofiar znaleźli się również francuscy jeńcy wojenni. Po zdobyciu Budapesztu żołnierze radzieccy otrzymali przyzwolenie na 48-godzinny bezkarny rabunek mienia. W całych Węgrzech 400 tys. kobiet zostało zarejestrowanych jako zarażone chorobami wenerycznymi na skutek gwałtu.

7. W październiku 1956 na Węgrzech wybuchło powstanie przeciw stalinowskiej dyktaturze Matyasa Rakosiego. Powstańcy obalili pomnik Stalina, manifestowali solidarność z Polską. Żądano demokratyzacji i wyjścia wojsk ZSRR z Węgier. Władzę objął komunista-reformator Imre Nagy, który w radiowym przemówieniu zapowiedział wolne wybory, wycofanie wojsk ZSRR i neutralność kraju. Doszło do negocjacji Węgry – ZSRR ws. wycofania wojsk, te jednak okazały się grą na czas ze strony sowieckiej. Z rozkazu Nikity Chruszczowa, w listopadzie doszło do zbrojnego ataku ZSRR na Budapeszt.

8. Armia Radziecka brała udział w wojnie koreańskiej (doradcy) i prowadziła „interwencję” w Afganistanie.

 

Reasumując. Oczekuję na stanowisko Pana Burmistrza w przedstawionej sprawie, zastrzegając, że Centrum odpis niniejszego wystąpienia przekazuje do Prokuratury Krajowej celem rozważenia wszczęcia śledztwa w kierunku przestępstwa z art. 256 kk.

Z poważaniem

(-) Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
założyciel Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

***

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 

 1. | ID: 990d118c | #1

  Przez lata Polską rządziła banda złodziei !
  „PO było grupą przestępczą!”
  Wspieramy polski rząd PiSu w walce z korupcją w Polsce !
  Kasta sędziowsko prokuratorska z powiatu Jelegórskiego zrobiła sobie prawdziwe eldorado na kradzieży nieruchomości .
  Wolne sądy. Jelenia Góra .
  Ostatnio przez Polskę przewaliła się fala protestów w obronie „wolnych sądów”.
  Zdaniem „totalitarnej” opozycji sądy biorą nas w obronę przed władzą i jej zakusami.
  Jednak list, jaki wpłynął do kancelarii ministra Zbigniewa Ziobro zdaje się wskazywać na to, że sądy oraz tzw. biegli sądowi są tylko znaczącym trybem w mechanizmie służącym do oskubywania Polaków.
  http://3obieg.pl/wolne-sady-jelenia-gora
  Poszkodowani przez wymiar niesprawiedliwości.
  https://www.facebook.com/624680607593846/photos/pcb.1509187412476490/1509186269143271/?type=3&theater

 2. walerianda
  | ID: 9a41a22b | #2

  Czekam aż pan Słomka złoży taki sam stosowny protest w sprawie oddziałów USArmy stacjonujących w Polsce.

Komentarze są zamknięte