15 Programów Inwestycji Drogowych zatwierdzonych do realizacji. Jest miejsce dla Opolszczyzny

Autor Obywatelski

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejnych 15 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 76 mln zł.

Zadania te będą realizowane w ośmiu województwach. Są to prace związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych oraz dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś. Celem realizacji inwestycji jest także poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę rond w miejsce skrzyżowań oraz budowę sygnalizacji świetlnej, chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.

Województwo zachodniopomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w miejscowości Witnica w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – w ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o długości 80 m (od km 67+780 do km 67+860). Realizacja robót: 2017 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Jankowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – w ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 130 m oraz dwie zatoki autobusowe. Realizacja robót: 2018 r.

Województwo pomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór – Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – w ramach zadania wybudowana zostanie obwodnica m. Brzezie, rozbudowana zostanie istniejąca droga na odcinkach przed i za obwodnicą, przebudowane zostaną skrzyżowania. Ponadto wybudowane zostanie oświetlenie, zatoki autobusowe, ciągi pieszo – rowerowe. Budowa obwodnicy m. Brzezie przyczyni się do znacznej poprawy BRD, poprawi komfort jazdy oraz pozwoli na zmniejszenie szacunkowych kosztów inwestycji. Realizacja robót: lata 2020 – 2021.

Województwo wielkopolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie – zadanie obejmuje odcinek drogi nr 22 od km 178+850 do km 183+724 o długości 14,87 km oraz drogi krajowej nr 11 od km 153+780 do km 153+903 o długości 0,12 km. W ramach zadania wykonane zostanie: frezowanie profilujące, ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej, przebudowa poboczy, budowa i przebudowa odwodnienia drogi, wzmocnienie nawierzchni do 115kN/oś, budowa kładek dla pieszych, remont mostu na rz. Rurzyca w m. Trzebieszki, remont i poszerzenie mostu na rz. Płytnica w m. Prądy, przebudowa zatok autobusowych, uzupełnienie ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników. Realizacja robót: lata 2019 – 2020.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1488P w Budzyniu – w ramach zadania powstanie sygnalizacja świetlna z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 218+210 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1488P (ul. Dworcowa). Inwestycja obejmuje także dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo mazowieckie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 60 w miejscowości Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania wybudowane zostanie rondo w miejscu skrzyżowania DK 60 z drogą powiatową nr 2118W (km 189+850). Realizacja robót: lata 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 w miejscowości Mszczonów – w ramach zadania powstanie rondo turbinowe w miejscu skrzyżowania DK 50a z łącznicą i drogą serwisową do miejscowości Budy Mszczonowskie. Realizacja robót: 2017 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin – Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania zostanie wybudowanych 16 zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od km 173+250 do km 185+400). Realizacja robót: 2018 r.

Województwo lubelskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 82 w miejscowości Łuszczów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe po lewej i prawej stronie oraz dojście do zatok autobusowych o długości 200 m. Realizacja robót: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Kaliłów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – w ramach zadania zostanie wybudowany chodnik po prawej stronie o długości 261 m i 74 m po lewej stronie drogi. Celem inwestycji jest zmaksymalizowanie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice (aneks) – zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 38 o długości 2,75 km, który stanowi bezpośredni dojazd do granicy polsko – czeskiej i przygranicznego miasta Krnov w Czechach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę drogi, poszerzenie jezdni oraz dostosowanie do nacisku 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną skrzyżowania w miejscowościach Pietrowice i Mokre Kolonia. Droga zostanie doposażona w kanał technologiczny i nowe ciągi pieszo – rowerowe. Zakres zadania został poszerzony o przebudowę przepustów pod koroną drogi, budowę urządzeń telematyki drogowej (Drogowa Stacja Pogodowa) oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z drogą. Realizacja robót: lata 2017 – 2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK42 na odcinku Ligota Górna – Biadacz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – w ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 1,7 km pomiędzy Ligotą Górną a Bogdańczowicami. Ciąg pieszo – rowerowy zostanie wyposażony w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego wraz z oświetleniem, oznakowaniem pionowym i poziomym. Uszczegółowiono zakres rzeczowy zadania zwiększając długość realizowanego odcinka. Ponadto zaplanowano budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na całym odcinku oraz budowę małego mostu lub przepustu umożliwiającego pokonanie rowu melioracyjnego. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 79 w miejscowościach Nowe Brzesko i Hebdów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania zostanie wybudowany chodnik o długości 3,7 km wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową kanału technologicznego. Realizacja robót: lata 2017-2018.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 52 w miejscowości Andrychów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania zostanie wybudowana zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym o długości około 300 m. Realizacja robót: 2018 r.

Województwo podkarpackie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 9 w miejscowości Hadykówka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – w ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o długości 1,16 km i szerokości 2 m po lewej stronie drogi. Realizacji robót: lata 2017 – 2018.

Źódło: MiB

 

Komentarze są zamknięte