Kędzierzyn-Koźle: bezdomni, ale nie opuszczeni

Autor Obywatelski1

Zima to najtrudniejszy okres w ciągu roku dla osób bezdomnych, schorowanych, czy niezaradnych życiowo z różnych względów. Przez cały rok mogą one korzystać m.in. ze wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie mrozów takie osoby mogą liczyć na jeszcze większą pomoc.Wśród działań podejmowanych przez MOPS oraz różnego rodzaju służby w okresie zimowym są m.in. udzielanie pomocy materialnej, zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, kierowanie osób bezdomnych do schronisk i jadłodajni.

Samotne matki z dziećmi, które nie mają się gdzie podziać, są kierowane do domu „Monar-Markot” w Zopowych. W Kędzierzynie-Koźlu osoby bez dachu nad głową mogą skorzystać z miejsc noclegowych w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Markot” przy ul. Dąbrowszczaków 11. Z kolei ciepły posiłek czeka na nich codziennie w dwóch punktach miasta – przy ul. Głowackiego 10 oraz ul. Pamięci Sybiraków 12. Po uzyskaniu stosownego skierowania z MOPS mogą oni także raz w tygodniu skorzystać z łaźni w Domach Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 oraz nr 5 przy ul. Kościuszki 43B. Ponadto w punkcie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Plebiscytowej mogą otrzymać odzież, środki czystości czy obuwie.

Bezdomni są stale informowani o możliwości skorzystania z pomocy przez funkcjonariuszy policji, straży miejskiej oraz służb ochrony kolei. Informacje takie znajdują się również w wielu miejscach publicznych (np. na dworcu PKP). Rozdawane są także ulotki, w których znajdują się adresy wszystkich placówek noclegowych i jadłodajni na terenie województwa opolskiego.

Byłym mieszkańcom Kędzierzyna- Koźla mającym obecnie status osób bezdomnych i nieprzebywających w placówce dla bezdomnych, udzielane są zasiłki na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych lub też zakupu opału. Ponadto MOPS potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

MOPS zatrudnia również pracownika socjalnego ds. bezdomności oraz dwóch pedagogów ulicy (streetworkerów). Docierają oni do osób bezdomnych oraz monitorują miejsca, w których mogą oni przebywać i zachęcają do skorzystania z pomocy.

Pracownicy socjalni nie zapominają także o osobach samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, a także niezaradnych życiowo. Często przeprowadzają oni wywiady środowiskowe i monitorują ich sytuację. Jeśli zachodzi taka potrzeba, udzielają oni pomocy w zakupie opału, gorącego posiłku, leków, odzieży, obuwia, dofinansowania kosztów leczenia, opłaty czynszu, energii i gazu. W szczególnych sytuacjach zapewniana jest pomoc w postaci usług opiekuńczych. Osoby, które wymagają całodobowej opieki, są kierowane do domów pomocy społecznej.

www.kedzierzynkozle.pl

oprac. W.S

  1. Anonim Iksiński
    | ID: e87f7a4f | #1

    Panie Wiktorze. W roku 2015 liczba bezdomnych w K-K wynosiła 102 osoby. Rok później bezdomnych jest tylko 54. Czy zadał sobie pan pytanie, gdzie podziała się połowa z nich? Ja odpowiem. W znacznej części są na cmentarzu. Ponadto nie licząc przyjezdnych, gmina nieustannie „produkuje” średnio rocznie ok. 10 do 15 bezdomnych co również należałoby uwzględnić w tej śmiertelnej statystyce. Gdy znika połowa jakiejś populacji należałoby spytać, co tak naprawdę się dzieje? A nie powielać artykuł służący przykryciu niewygodnych faktów. Z tego co mi wiadomo, tylko w ostatnim miesiącu znaleziono ciała Jerzego Koniecznego przy banku na Grunwaldzkiej i Iwony Nowakowskiej przy jakiejś altanie śmietnikowej.

Komentarze są zamknięte