Kędzierzyn-Koźle: czyżby rewitalizacja kozielskiego rynku miałaby być mało kompleksowa? Co to jest „dokument niepubliczny”?

Autor Obywatelski

Urząd miasta Kędzierzyn-Koźle ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Rynku w Koźlu w ramach zadania: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”. Koncepcja będąca „wizją w przenośni” zaczyna
się materializować. Niestety pokracznie.Urząd planuje remont wyłącznie płyty rynku, pomimo iż jeden z zespołów prezydenty opracował koncepcję przebudowy, również z ulicami przyległymi, co mogło zbliżyć kozielską starówkę do zachodnich standardów.
Obecnie nawet nie wiadomo czy na rynku zostanie zamknięty ruch dla samochodów. W końcu miejsca postojowe o których mówi dokumentacja przetargowa nijak mają się do braku obecności aut. Czekamy na udostępnienie przez starostwo opracowania projektu stałej organizacji ruchu. Może się okazać, że urząd przedkłada interes mieszkańców i rewitalizację rynku nad możliwość pobierania myta od kierowców.
Koncepcja, którą oficjalnie urząd nie chce nam udostępnić twierdząc, że nie jest dokumentem publicznym przewidywała na rynku zarówno odwzorowanie ratusza jak i budowę placu zabaw. W tym pierwszym przypadku UMKK pozostawił ja jako jeden z wariantów, w tym drugim brnie w „uatrakcyjnienie” rynku dla dzieci na co, nie tak dawno, nie wyraził zgody wojewódzki konserwator zabytków.
Konsultacje zgodnie z zapowiedziami prezydenty nie będzie, ponieważ mieszkańcy mieli się wypowiedzieć jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta.

Kamil Nowak Fundacja „Wiedzieć Więcej”

Komentarze są zamknięte