ZUS bliżej Obywatela: olimpiada zamiast konkursu

Autor Obywatelski

Zakład Ubezpzus-skladka-ubezpiecznie-pieniadze-fotoliaieczeń Społecznych nie organizuje już konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Teraz jest to już olimpiada, a do wygrania są m.in. indeksy uczelni wyższej. Rok szkolny 2016/2017 jest trzecim, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”.

Jest on skierowany do uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Impulsem do stworzenia projektu była bardzo nikła świadomość
Polaków w zakresie ubezpieczeń społecznych, co potwierdza ostatnie badanie opinii publicznej prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych oraz Millward Brown. W nim, aż 40 proc. ankietowanych pytanych przyznało, że za wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odpowiada w Polsce ZUS. Każda ze szkół biorących udział w projekcie ma możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W tym roku szkolnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekształcił konkurs w olimpiadę.

– Udział w projekcie zgłosiły szkoły ponadgimnazjalne z całego województwa ale też dwa ośrodki szkolno-wychowawcze. Z Opola, wszystkich miast powiatowych i mniejszych miejscowości. Ponad tysiąc uczniów razem z nauczycielami przerobiło materiał przygotowany z zakresu ubezpieczeń społecznych. Chęć udziału w olimpiadzie zgłosiło ponad 860 z nich. W wielu szkołach pracownicy Zakładu prowadzili dodatkowe warsztaty mające przybliżyć młodzieży system ubezpieczeń społecznych ale też funkcjonowanie ZUS – wyjaśnia Dorota Merska, stanowisko ds. komunikacji społecznej i edukacji w opolskim oddziale.

Zwycięzcy olimpiady na szczeblu centralnym mogą liczyć, poza nagrodami rzeczowymi, także na indeks uczelni wyższej. W tym roku szkolnym nagrodę w postaci indeksów zdecydował się przyznać Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Inne uczelnie wyższe z kraju będą promować uczestników olimpiady dodatkowymi punktami przy rekrutacji na studia.

Pierwszy, szkolny etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” już w najbliższy wtorek 29 listopada. Uczniowie, którzy zdecydowali się wziąć udział projekcie edukacyjnym oraz przystąpić do olimpiady będą rozwiązywać testy. W efekcie każda ze szkół wyłoni swoją drużynę reprezentującą placówkę podczas etapu wojewódzkiego – 14 marca przyszłego roku.

– Jesteśmy zadowoleni, że w obecnej edycji udział bierze aż tyle szkół i uczniów. Rok temu współpracowaliśmy z 16 szkołami, w tym jest ich już 27. Słowa uznania należą się dyrektorom i nauczycielom, którzy chętnie odpowiedzieli na ofertę edukacyjną ZUS – podsumowuje Sebastian Szczurek – rzecznik prasowy opolskiego oddziału.

Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia.

Sebastian Szczurek
Regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim

Komentarze są zamknięte