RIO – Kędzierzyn-Koźle: co z finansowaniem ZAKSY?

Autor Obywatelski

Wracamy do trio-opoleematu RIO i finansowania ZAKSY przez urząd miasta Kędzierzyna-Koźla. Na stronie izby opublikowano wystąpienie pokontrolne, na które urząd powinien wkrótce odpowiedzieć. Jako, że RIO nie uwzględniło dotychczasowych wyjaśnień urzędu czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.Wczoraj o godzinie 16.00 komisja strategi powinna zająć się tematem promocji gminy. Przypominamy, że chodzi o ponad 1,8 mln zł.
Jak udało nam się ustalić wczorajsza komisja kompletnie zignorowała problem, który jest. Warto przypomnieć, że obecna prezydent Kędzierzyna-Koźla przed objęciem swojej funkcji była prezesem kędzierzyńsko-kozielskiego zawodowego klubu siatkarskiego.
Gratulujemy!

Wystąpienie pokontrolne RIO dot. urzędu miasta Kędzierzyn-Koźle znajdą Państwo na http://bip.rio.opole.pl/download/attachment/4245/wystapienie-pokontrolne-nko-401-6-2016-kedzierzyn-kozle.pdf

Kamil Nowak, Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte