Opolski PFRON zmienia siedzibę

Autor Obywatelski

Oddział Opolskinormal_0d786dad0728b4693d1d34c4fc3737c3ad7ee80d Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 1.12.2017 r., zmienia swoją siedzibę z ul. Piastowskiej 17 w Opolu na ul. Katowicką 55 w Opolu.Po 1.12.2017 r. korespondencję należy kierować na podany adres. Adres skrzynki elektronicznej nie ulega zmianie – [email protected] Podobnie zmianie nie ulegają numery telefonów 77 887 20 00 lub końcówka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 40, 41, 42.

PFRON Opole

Komentarze są zamknięte