Czy czynności notarialne będą nagrywane?

Autor Obywatelski
Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Rejestrowanie czynności notarialnych wymagałoby dokładnego sprecyzowania ich zakresu oraz zapewnienia bezpieczeństwa nagrań ze względu na ochronę tajemnicy zawodowej – tak Krajowa Rada Notarialna odnosi się do idei nagrywania czynności notariuszy.
Za nagrywaniem czynności notarialnych – aby lepiej chronić interesy stron, np. w sytuacji utraty mieszkania w wyniku zawarcia niekorzystnych umów pożyczkowych – opowiedział się w czerwcu br. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który napisał w tej sprawie do KRN. Podczas lipcowej konferencji prasowej ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry poinformowano zaś o planowanych zmianach Prawa o notariacie; główną ma być wymóg nagrywania czynności notarialnych. W liście do KRN Bodnar powoływał się na skargi na notariuszy od osób, które w wyniku niekorzystnych umów notarialnych utraciły własność zamieszkiwanych nieruchomości. „Z relacji tych osób wynika, że w chwili składania podpisów w kancelarii notarialnej nie miały świadomości, że zawierają umowę, której przedmiotem jest definitywne przeniesienie własności, a w konsekwencji utrata podstawy egzystencji, mieszkania” – dodał Bodnar.
Uznał konieczność podjęcia działań legislacyjnych na rzecz lepszego zabezpieczenia praw i interesów stron przystępujących do aktów notarialnych. Wskazał, że wśród możliwych form zabezpieczenia zgłaszany jest m.in. postulat nagrywania przebiegu czynności notarialnych z udziałem stron za pośrednictwem urządzenia rejestrującego dźwięk albo dźwięk i obraz. „Nie tylko podniosłoby to standard wykonywania obowiązków przez notariuszy, ale również ułatwiłoby późniejszą kontrolę prawidłowości postępowania wszystkich zainteresowanych – co miałoby znaczenie w sprawach dyscyplinarnych czy odszkodowawczych” – dodał RPO.

za www.onet.pl

Komentarze są zamknięte