Projekt ustawy o obniżeniu podatku CIT przyjęty

Autor Obywatelski

Rząd przyjął proszydlo-janczyk-podatki-obnizenie.l.szymanskijekt ustawy o obniżeniu podatku CIT dla małych przedsiębiorców – z 19 proc. do 15 proc. – poinformowała po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło. Obecny na konferencji wiceminister finansów Wiesław Janczyk podkreślił, że małe firmy są obciążone w dużo większym stopniu kosztami zwykłego funkcjonowania niż większe podmioty. „Nie mogą korzystać z efektu skali, jak robią to duże firmy, korporacje” – powiedział.
Zauważył jednocześnie, że obecnie małe firmy skutecznie ubiegają się o wzrost swoich przychodów i skutecznie rywalizują również w eksporcie. „Chcemy dać im lepsze warunki do funkcjonowania” – podkreślił. Poinformował o oszacowanych kosztach budżetowych obniżenia podatku CIT dla małych firm. „Wyliczone skutki finansowe po stronie budżetu państwa oszacowaliśmy na kwotę 270 mln” – podał.
„Uznaliśmy, że możemy od 1 stycznia przyszłego roku taką regulację obniżającą stawkę podatku CIT z 19 do 15 proc. wprowadzić, z uwagi na to, że będziemy mieli już zaawansowane działanie zmian systemu podatkowego” – dodał wiceminister.
W tym kontekście wymienił m.in. uszczelnianie systemu podatkowego. „Te ubytki w postaci płaconego podatku będą zrekompensowane właśnie poprzez działanie tamtych regulacji: zarówno po stronie ubytku nieznacznego dochodu szacowanego na ok. 62 mln zł rocznie w kasie jednostek samorządu terytorialnego, jak i kwoty ok. 200 mln zł rocznie ubytku dochodów z tytułu tej operacji po stronie dochodów budżetu państwa” – wymienił.
Ocenił, że inicjatywa rządu będzie „znakomitą zachętą do wychodzenia z szarej strefy i prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele podmiotów”.
W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.
Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
Rząd szacuje, że z obniżonej 15-procentowej stawki CIT będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.
– Projekt zawiera także przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT – zastrzeżono.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Komentarze są zamknięte