Warszawa: Ustawa wiatrakowa uchwalona

Autor Obywatelski

opole skansen_wiatrakPrzed chwilą Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych wraz z przepisem, by wiatraki stawiano w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji.

Za ustawą głosowało 239 posłów, przeciw było 147, wstrzymało się 16. Projekt był autorstwa posłów PiS. Zdaniem autorów ustawa przyczyni się do uregulowania zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na terytorium Polski.

W projekcie największe kontrowersje wzbudził zapis, że farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych niż 10-krotność ich wysokości wraz z wirnikiem i łopatami. W praktyce to 1,5-2 km.Zdaniem klubów opoz
ycyjnych przyjęcie tego przepisu doprowadzi do całkowitego zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej.

W znakomitej części pozarządowych organizacji ekologicznych to bardzo dobry przepis, szczególnie gdy posadowienie farm wiatrowych
planowane było na glebach wysokiej jakości oraz ze względów krajobrazowych. Ponadto naukowo udowodniono, że wytwarzane przez wirniki wiatraków infradźwięki są szkodliwe dla ludzi.

ws

Komentarze są zamknięte