SDP: Media publiczne nie wypełniają swojej misji ani obowiązków

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Zebranie SDP Kazimierz DolnyJesteśmy głęboko zdziwieni, że poważne instytucje europejskie kształtują swoją opinię na temat zmian w mediach publicznych w Polsce bez znajomości podstawowych faktów.


Media publiczne w ciągu ostatnich lat osiągnęły stan patologii charakteryzujący się między innymi jednostronnością polityczną i brakiem pluralizmu, co prowadziło do manipulacji i przedstawiania nieprawdziwego obrazu Polski. Media publiczne nie wypełniają swojej misji ani obowiązków, na co SDP wskazało w czasie swojego Nadzwyczajnego Zjazdu, domagając się radykalnych zmian.

Uchwalona 30 grudnia br. przez Sejm ustawa może być traktowana jedynie jako pierwsze posunięcie na drodze do budowy mediów, które będą tworzyć przestrzeń dla debaty publicznej w sposób rzetelny i pluralistyczny. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przygotowana i uchwalona nowa ustawa medialna. Spodziewamy się też, że w pracach nad ustawą wezmą udział organizacje obywatelskie i środowiska zawodowo związane z mediami.

Oczekujemy, że ostateczny kształt ustroju mediów publicznych uniezależni je od wpływów partii politycznych zapewniając warunki dla pełnienia przez nie rzetelnie misji informacyjnej i kulturotwórczej.

Zarząd Główny SDP

31.12.2015 r.

 1. Eleonora
  | ID: 464a76d4 | #1

  Przykro o tym pisać, ale tzw niezależne media, w tym środowisko SDP, nie bierze pod uwagę polskiej racji stanu.
  Na portalu SDP odnajduję artykuły pomniejszej divy solidarności, niejakiej pani Chmielowskiej, zdaje się że obecnej pani skarbnik SDP?
  Jej artykuły powinny kończyć się zawezwaniem
  – slawa Ukrainu!

  „W przeddzień Święta Niepodległości przyjechali z Ukrainy do Polski przywódcy organizacji patriotycznych i narodowych, aby na ręce polskich patriotów i narodowców złożyć oświadczenie, że nikt kto brał udział w mordach na ludności cywilnej nie zasługuje na to aby być w panteonie bohaterów Ukrainy. Złożyli też kwiaty pod Pomnikiem Rzezi Wołyńskiej.

  To ważne wydarzenie zostało zupełnie przemilczane przez media. Powinnam dawno przestać się dziwić wszak III RP jest tylko z nazwy, a właściwie żyjemy w pokracznej kontynuacji PRL. Króluje w niej głupota, niekompetencja i agenturalność.
  „W Polsce nasila się propaganda środowisk prorosyjskich, przedstawiająca Ukrainę polskiemu społeczeństwu, jako kraj rządzony jakoby przez faszystów, stanowiący potencjalne zagrożenie dla pokoju.”

  http://www.sdp.pl/felietony/12014,przemilczanie-sluzy-dezinformacji,1447229860

  Może pani Chmielowska będzie łaskawa obejrzeć krótkie przemówienie jednego z majdanowych przywódców, jak je szanowna pani Jadzia nazwała ” z organizacji patriotycznej i narodowej”

  https://www.youtube.com/watch?v=oZCGYYu845g

Komentarze są zamknięte