Wykład o przestępczej działalności opolskiego Urzędu Bezpieczeństwa

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Plakat OszytkoW ramach Śląskiego Forum Krajoznawczego odbędzie się wykład „Przestępczość funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w województwie opolskim w latach 1950-1954”. Wykładowca będzie  Janusz OSZYTKO, archiwista z opolskiego IPN. Spotkanie poprowadzi Natalia Angela BARCZYK w Sali Konferencyjnej MBP Opole, ul. Minorytów 4 w poniedziałek 23 listopada o godz. 16.30.

JANUSZ OSZYTKO – historyk i archiwista, działacz NZS WSP w Opolu. Urodził się w 1968 r. w Nysie. Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową rozpoczął w charakterze archiwisty akt niemieckich w Archiwum Państwowym w Opolu. W kręgu jego zainteresowań pojawiła się wówczas kwestia akt spraw żydowskich kancelarii pruskiej tzw. „Juden Sache”, które znajdowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. W 1995 r. ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach późniejszych pracował w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, gdzie zajmował się tematem eksterminacji ludności żydowskiej w obozach pracy przymusowej tzw. „Organizacji Schmelt”. Od 1995 r. zaangażowany w pracę Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich w Krakowie. Od 1998 r. prowadzi kwerendę naukową w literaturze dotyczącej Żydów w Rejencji Opolskiej, kwerendę archiwalną w archiwach polskich i zagranicznych, oraz korespondencję z naukowcami niemieckimi, amerykańskimi i izraelskimi dotyczącą w/w tematu. Od czerwca 2001 r. pracownik w Instytucie Pamięci Narodowej w Oddziale we Wrocławiu (Delegatura w Opolu). Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych referatów i komunikatów na konferencjach krajowych oraz kilku recenzji.

Natalia Angela BARCZYK – miłośnik krajoznawstwa i historii, pilot turystyczny, przewodnik miejski, członek redakcji kwartalnika historyczno-krajoznawczego „Historia Lokalna” i „Miejski Butik”, współprowadząca audycję „Regio.Bus”
w Studenckiej Rozgłośni Radiowej RADIO SYGNAŁY. Sekretarz i rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców, sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX, członek opolskiego zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz członek PTTK i OROT

SFK

  1. Stanisław P.
    | ID: ca99b01c | #1

    Byłem na spotkaniu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Pan Janusz Oszytko to naukowiec z prawdziwego zdarzenia. Ogromna wiedza, kompetencja i autentyczna pasja badawcza. Gratuluję! Oby jak najwięcej takich rzetelnych badaczy z pasją! Niecierpliwie czekam na kolejne spotkania z panem Januszem.

Komentarze są zamknięte