Archiwum

Archiwum dla 07/11/2015

Wincety z Kielczy czy Kielc? Odc I

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opole - Historia Lokalna (3)Pierwszą wzmiankę o Wincentym, przekazując pewne dane dotyczące twórczości, zamieścił Jan Długosz w dziele Liber beneficiorum Dioccesis Cracoviensin. Autor opisał dominikanina jako pracowitego duchownego, który spisał historię życia świętego Stanisława ze Szczepanowa oraz tworzył o nim pieśni, do których komponował muzykę. W dziele Wincenty został nazwany za pomocą przydomka de Kielcza, który naukowcy dziewietnasto i dwudziesto wieczni tłumaczyli jako „z Kielc”. Czytaj więcej…

Krajobraz po uczcie [felieton]

Niezależna Gazeta Obywatelska 4

800px-Sejm_RPKiszczak skonał uniknąwszy kary doczesnej. Kornel Morawiecki został powołany na marszałka-seniora, który otworzy obrady Sejmu. Antykomunista u szczytu symbolicznej władzy, a bolszewik dzierżący niegdyś realną władzę teraz w grobie. Można pomyśleć, że nadciąga zmiana, a to tylko kolejna cyfra przy literach RP.
Czytaj więcej…