Jak zarządzać klęskami żywiołowymi?

Niezależna Gazeta Obywatelska

nik-tereny-powodziowe-grafikaW dniach 17-18 listopada 2015 r. Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego organizuje wspólnie z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola seminarium naukowe pt.

„Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie potencjalnych skutków zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz związanych z tym problemów ochrony obszarów wiejskich w kontekście ich niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego. Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia takie jak zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich, zarządzanie kryzysowe, zjawiska ekstremalne (powodzie, susze, wichury i trąby powietrzne).

Miejsce seminarium: Hotel DeSilva Premium, ul. Powolnego 10, Opole

Udział w seminarium jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona – 50, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa i formy udziału w konferencji prosimy kierować (listownie lub pocztą elektroniczną) na adres biura konferencji w terminie do 16.10.2015 r.

Biuro Konferencji:

· mgr Agnieszka Brożonowicz

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45 – 052 Opole

tel. +48 77 4016020, +48 77 452 73 22, fax. +48 77 4016030

Komentarze są zamknięte