Marek Belka z wykładem na UO. Kto ze studentów zapyta o taśmy prawdy?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Marek Belska nbpUniwersytet Opolski zaprasza na debatę z udziałem prof. Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tematem debaty będzie: Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej.

Debata odbędzie się 13 listopada 2015 o godz. 11.00 w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, pl. Kopernika 11a.

Program wizyty profesora Marka Belki na Uniwersytecie Opolskim:

10.20 – 10.30

Przejście na Uniwersytet Opolski.

10.30 – 11.00

Spotkanie z władzami Uniwersytetu Opolskiego:

– prof. Janusz Słodczyk, prorektor ds. nauki i finansów
– dr hab. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
– dr hab. Sabina Kauf prof. UO, prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą WE
– dr Bartosz Chorkowy, prodziekan d/s kształcenia i studentów WE

11.00 – 12.30
Wykład prof. Marka Belki dla studentów i kadry naukowej opolskich uczelni i dyskusja nt.„Doświadczenia i wyzwania integracji Europejskiej”

Uni.opole.pl

Komentarze są zamknięte