UO wprowadza tylnymi drzwiami gender studies. Polski Śląsk protestuje [dołącz]

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Pospieszalski Jan na UO 008 (1024x681)Zarząd Towarzystwa Społeczno –Kulturalnego Polski Śląsk po zapoznaniu się z Protestem Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” z dnia 3.09.2015r., a  dotyczącym uruchomienia Studiów Gender (Applied Gender Studies) w ramach organizacyjnych    Instytutu Filologii Angielskiej  – wyraża poparcie dla tegoż protestu i rekomenduje odstąpienie od wprowadzania na naszym Uniwersytecie pseudonaukowych i niezgodnych z naszą tradycją kulturową dyscyplin ( nie sposób je nazwać naukowymi).

 

Na uzasadnienie podajemy :

 

W założeniach statutowych naszego Towarzystwa leży dbałość o spuściznę kulturową i narodową śląskiej ziemi .Są to z cała pewnością tradycje związane z wartościami chrześcijańskimi , otwarte jednakowoż na odrębności  i wielokulturowość –  będącą immanentną cechą naszej regionalnej ,jak i narodowej tożsamości.

 

 Zgodnie z  przyjętą definicją – bo zapewne taką też przyjęła nowo organizowana struktura – „Gender Studies to studia i badania nad problematyką społecznej i kulturowej tożsamości płci : opisują ,analizują ,dekonstruują wszystkie przesądy związane ze stereotypem kobiecości i męskości. Tematyka ta „odczarowuje” mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania całej ludzkości ,a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi krytykę kultury i niesie propozycję jej zmiany” .

 

(Definicja opracowana w instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ,gdyż na stronie internetowej naszego Uniwersytetu takowej nie znaleźliśmy).

 

 Otóż definicja ta brzmi jak deklaracja ideowa organizacji feministycznej i wprowadzanie takie „interdyscyplinarnej „pseudonauki nie tylko obniża rangę Uniwersytetu jako jednostki naukowej o chlubnej tradycji ,lecz także wnosi całkowicie obce naszej kulturze elementy do nauczania studentów kierunku humanistycznego .Pogląd o tożsamości  płci i roli kobiet wydaje się winien pozostać domeną wieców przeciwko homofobii ( inna sprawa ,że przeciwników nie widać ) lub też stanowić osobistą- jeśli nie intymną sferę każdego człowieka , godną zainteresowania  poza nim jedynie ze strony lekarza specjalisty.

 

 Ponieważ wykreowanie gender studies wpisuje się w modę, która wiąże się z wpływami kulturowymi zachodniej Europy – godzi się przypomnieć ,że :

 

– Uniwersytet Opolski jako jedyny w Polsce powstał na bazie istniejących już w Opolu wyższych studiów teologii i staraniem tegoż Instytutu Teologii

 

– Utworzenie Gender Studies bez społecznej inicjatywy środowiska akademickiego i bez takiej też potrzeby stanowi niestety dowód braku silnej podmiotowości jednostki naukowej ,jaką jest uniwersytet i kompleksu prowincji ,który nakazuje naśladowanie wzorów ze „starej” Europy.

 

 Smutno nam ,że placówka naukowa, z której jako Opolanie i jako Polacy byliśmy dumni od początku jej powołania błąka się w swoich decyzjach organizacyjnych po meandrach mód , nie mających nic wspólnego z etosem uniwersyteckim ,a to dochodzenia do prawdy o ludzkiej kondycji i umiłowania prawdy.

 

 Wyrażamy nadzieję ,że nasze apele odniosą pożądany skutek ,tym bardziej ,że jak wynika z pisma organizacji związkowej przy powoływaniu Gender Studies dopuszczono się uchybień formalnych.

 

Z poważaniem

 

Za Zarząd Towarzystwa – Prezes Alicja Nabzdyk-Ksczmarek

 

 1. Anonim
  | ID: d3f7e271 | #1

  Czy ten sluszny protest oraz protest Komisji Zakladowej „S” UO ukazaly sie gdziekolwiek poza NGO? Jesliu nie, zn

 2. Anonim
  | ID: d3f7e271 | #2

  Czy ten sluszny protest oraz protest Komisji Zakladowej „S” UO ukazaly sie gdziekolwiek poza NGO? Jesli nie, znaczy to, ze toniemy w postkomunistycznym szambie po uszy!!!

 3. PS
Komentarze są zamknięte