Janusz Kowalski składa wniosek o ukaranie zarządu ECO S.A. Każdemu grozi grzywna 20 tys. zł!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Janusz Kowalski fot. FBW związku z bulwersującym opinie publiczną ujawnieniem „faktury na 25 tys. zł za Facebook” Zarząd ECO pomimo złożenia wczoraj wniosku przez Janusz Kowalskiego nie przesłał żadnych informacji członkom Rady Nadzorczej na temat faktur i umów PR-owych zawartych w ostatnich miesiącach z firmami PR. – Zarząd ECO ma wiele do ukrycia przed Radą Nadzorczą. – Wciąż aktualne pytanie jest czy „spontaniczne” protesty pracowników są koordynowane i współfinansowane przez firmę PR. – uważa wiceprezydent Opola, który aktualnie przebywa na urlopie. Brak transparentności Zarządu ECO i lęk przed ujawnieniem faktur radzie nadzorczej może te domysły wzmacniać.

– Wiesław Chmielowicz nie wpłacił dziś 25 tys. zł na cele społeczne, charytatywne. Podkreślam, że Zarząd ECO w walce o własne stołki powinien finansować firmy PR z własnej kieszeni. Słynna już „Faktura na 25 tys. zł za Facebook” powinna być więc pokryta z kieszeni Wiesława Chmielowicza. Powtarzam: prezesem nie jest się wiecznie, prawie 20 lat na jednym stołku już wystarczy! Wizerunek ECO poprawi momentalnie decyzja o dymisji tego „wiecznego” prezesa, który walkę o własny stołek dziś finansuje z pieniędzy mieszkańców Opola płacących za ciepło. – twierdzi Kowalski, oddelegowany do indywidualnego nadzoru zarządu, członek Rady Nadzorczej ECO S.A.

– W związku z kolejnym przykładem odmowy miastu dostępu do podstawowych informacji o działalności ECO S.A. przygotowuję „WNIOSEK O UKARANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU Spółki ECO S.A. grzywną w trybie art. 594 § 1 pkt. 4 k.s.h.” – pisze w specjalnym oświadczeniu Kowalski.

Wskazując na art. 594 § 1 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, jako Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego nadzoru w trybie art. 390 § 2 k.s.h. w nawiązaniu do niżej opisanych zdarzeń wnoszę o ukaranie Członków Zarządu tj. Wiesława Chmielowicza, Bronisława Szajdę, Andrzeja Goździkowskiego grzywną w związku z odmową udostępnienia informacji i uniemożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki.

– wniosek ma zostać złożony najpóźniej w poniedziałek. Sąd może wymierzyć grzywnę do 20 tys. zł każdemu członkowi Zarządu ECO.

t

Komentarze są zamknięte