Archiwum

Archiwum dla 24/08/2015

Bogusław Bardon wstawia się za Ratuszem w przywróceniu nadzoru właścicielskiego w ECO S.A. [list]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Bardon BogdanPrzewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda odwiedził Opole z okazji uroczystości związanych z 35. rocznicą powołania związku. Przy tej okazji zapewne związkowcy z ECO, chcieli się wyżalić przed przewodniczącym „S”. Związkowcy zakładowi nie zyskali poparcia wśród lokalnych struktur regionu NSZZ Śląska Opolskiego. Dziś również zabrał głos pierwszy przewodniczący opolskiej „Solidarności” Bogusław Bardon, zasłużony mieszkaniec Opola. W liście do przewodniczącego Piotra Dudy pisze: Czytaj więcej…