Leszek Żebrowski zainicjował Akademię Patriotów w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska5

Akademia Patriotow5Do inicjatywy „Akademia Patriotów” zgłosiło się wiele organizacji patriotycznych: Biało-Czerwone Opole, OSPN, Studenci dla Rzeczypospolitej, Kongres Nowej Prawicy. Swój patronat dały „Polonia Christiana” i „Niezależna Gazeta Obywatelska” – wymieniał Dariusz Urbaś, zaangażowany w Ruch JOW i projekt Akademii Patriotów.

– Wymiana elit jaka nastąpiła po 1945 r. to główne źródło zła – zaznaczył na wstępie Leszek Żebrowski. – 11 listopada 1918 r to nie tylko odzyskanie przez II RP niepodległości, ale data gdzie w Moskwie zapadła decyzja, że trzeba zainstalować wewnętrzną agenturę, czyli Komunistyczną Partię Polski, którą później zdelegalizowana nauczyła się pracy w podziemiu – opowiadał Żebrowski.

– Bolszewikom nie udało się podbić Polski od zewnątrz, stąd wymyślono plan, żeby ją podbić od wewnątrz – mówił prelegent o początkach agentury sowieckiej w Polsce.

Pod koniec lat 20. XX w. bolszewicy wpadli na szatański plan – zaczął ciekawie Żebrowski o radzieckiej polityce wewnętrznej polegająca na przyznawaniu uprawnień nierosyjskim narodom zamieszkującym kraj. Zasada ta legła u podstaw powstania wielu autonomicznych jednostek administracyjnych, w tym polskich na północy Polskiego Rejonu Narodowego im. Feliksa Dzierżyńskiego, a także na południu rejonu im. Juliana Marchlewskiego. –  Marchlewszczyzna i Dzierżowszczyzna w zamierzeniu miały być zalążkami takiej republiki, z której odbywałby się eksport rewolucji do kraju. Treść sowiecka ale forma Polska – opowiadał z pasją Żebrowski o tym jak na terenie Rejonu działały polskie szkoły, czytelnie, ukazywały się polskojęzyczne czasopisma i publikacje książkowe. Prasa była silnie przesiąknięta ideologią bolszewicką.

Leszek Żebrowski mówił też o kolejnym etapie instalacji agentury po rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski w sierpniu 1938 r. i wymordowaniu przez NKWD większości działaczy KPP przebywających w ZSRR, gdzie jedynymi strukturami w których działali polscy komuniści były Brygady Międzynarodowe w Hiszpanii i Polskie oraz grupy w Komunistycznej Partii Francji i tzw. „komuny więzienne”.

Kolejnym etapem było utworzenie w styczniu 1942 r. w czasie okupacji niemieckiej Polskiej Partii Robotniczej. Autorem nazwy był Józef Stalin, który nie zaproponował w nazwie słowa „komunistyczna”, gdyż – jak twierdził – było to „politycznie poprawnie” – mówił Żebrowski o genezie PPR i celowym rekrutowaniu lumpenproletariatu do partii. – Żadna szanowana partia dziś by ich nie przyjęła, ale wtedy to był trzon bardzo lojalny – twierdził Żebrowski o przyjmowaniu najgorszego elementu społecznego do partii którzy wstępowali licznie do partii nazywanej dla zmylenia robotniczą.

To zaledwie początek relacji ciekawego wykładu Leszka Żebrowskiego. Prelegent mówił m.in. o braku życiorysów założycieli III RP, braku wiedzy z jakich rodzin pochodzili Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski, czy Tadeusz Mazowiecki. Ciekawą dygresją było jak Komintern, czyli Międzynarodówka Komunistyczna (z siedzibą oczywiście w Moskwie), zalecała oficjalnie towarzyszom żydowskim zmianę danych personalnych, w tym nazwisk, na słowiańskie. Cześć z tych „politycznych emigrantów” przybywała w 1944 r. z Moskwy do Polski, obejmując eksponowane funkcje, już z nowym życiorysem i zmienionymi personaliami, np.: Jozef Goldberg, dyrektor Departamentu Śledczego MBP, nazwał sie Józefem Różańskim.

Spotkanie było filmowane, a w Akademii Patriotów co miesiąc będą organizowane spotkania z ciekawymi osobami. Może macie specjalne życzenia? Czekamy na Państwa propozycje!

<YouTube>http://youtu.be/i3DwX8DbGW8?

Tomasz Kwiatek

 1. Irena
  | ID: f8d8a4fc | #1

  @NGO Pan Kwiatek Tomasz. Dziekuje za video szczególnie spotkanie z panem Zebrowskim.Nie znam,niestety tak dogłębnie zdarzeń historycznych.Dobrze wymyślona ta Akademia Patriotów.Gratuluje pomysłu,Ocalimy część historii dla pokoleń. pozdrawiam

 2. Irena
  | ID: f8d8a4fc | #2

  Panu Tomaszowi Kwiatek składam najlepsze życzenia imieninowe. Szlachetne Zdrowie niech Ci służy, Szczęście nie opuszcza a Miłość niech kwitnie w rodzinie i na polu zawodowym.Żyj 100 Lat.

 3. Tomasz Kwiatek
  | ID: 1922f6ea | #3

  Dziękuję za serdeczne życzenia i pamięć. Pozdrawiam

 4. Tomasz Kwiatek
 5. | ID: e5dd53bd | #5

  Zapraszam przy okazji do obserwowania naszej strony internetowej http://www.akademiapatriotow.pl oraz nasz profil na fb http://www.facebook.com/AkademiaPatriotow.

  Kolejne spotkania będziemy prezentować również na łamach NGO, której w osobie pana Tomasza Kwiatka dziękuję w imieniu Organizatorów

Komentarze są zamknięte