Newsletter upamiętniający Polskie Państwo Podziemne

Niezależna Gazeta Obywatelska

PPP1 lipca 1945 roku po powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i wycofaniu przez Zachód poparcia dla Rządu RP na Uchodźstwie rozwiązały się Delegatura Rządu RP na Kraj i Rada Jedności Narodowej. Polskie Państwo Podziemne zakończyło swoją działalność.

W związku z rocznicą na stronie głównej portalu PAMIĘĆ.PL zamieściliśmy specjalne materiały, do których lektury serdecznie zachęcamy:

Polskie Państwo Podziemne – długie trwanie w PRL (1956–1989) – artykuł dr. Łukasza Kamińskiego

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/artykuly/15062,Polskie-Panstwo-Podziemne-dlugie-trwanie-w-PRL-19561989-artykul-dr-Lukasza-Kamin.html

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego.

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14247,TESTAMENT-POLSKI-WALCZACEJ-Ostatnie-przeslanie-Polskiego-Panstwa-Podziemnego.html

TESTAMENT OF FIGHTING POLAND. The Final Message of the Polish Underground State

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15056,TESTAMENT-OF-FIGHTING-POLAND-The-Final-Message-of-the-Polish-Underground-State.html

ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ. Последнее послание Польского подпольного государства

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15061,file.html

Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944)

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15032,General-Stefan-Rowecki-Grot-18951944.html

Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953)

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-miesiecznika/14622,General-August-Emil-Fieldorf-Nil-1895-1953.html

Rotmistrz Witold Pilecki (1901–1948)

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15028,Rotmistrz-Witold-Pilecki-19011948.html

Pytania o Polskie Państwo Podziemne

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/pytania-o-polskie-panst

Publikacje i dodatki do prasy

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/publikacje-i-dodatki-do

Pocztówki dla kolekcjonerów z przywódcami Polski Walczącej

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/polskie-panstwo-podziem/pocztowki-dla-kolekcjon/14249,Pocztowki-dla-kolekcjonerow-z-przywodcami-Polski-Walczacej.html

Informacja o wystawach

http://pamiec.pl/pa/edukacja/wystawy/ii-wojna-swiatowa/polskie-panstwo-podziem

Komentarze są zamknięte