Czy będzie demonopolizacja Poczty Polskiej w korspondencji skarbowej?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Poczta opole.pl„Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, współtworzonej przez grono uznanych na rynku ekspertów z zakresu prawa podatkowego, radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów, która zarekomendowała propozycje zmian do Ordynacji podatkowej korzystne zarówno dla budżetu państwa, jak i konsumentów. Za takowe należy uznać możliwość nadawania przesyłek do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych. Projekt Lewiatana służy poprawie jakości prawa podatkowe, a także rozwojowi konkurencyjnej gospodarki. Mamy nadzieję, że merytoryczne argumenty ekspertów Konfederacji zostaną wzięte przez Ministra Finansów pod uwagę w procesie dalszych prac legislacyjnych, a także będą stanowiły zachętę do uregulowania tej kwestii w tożsamy sposób w procedurze cywilnej i administracyjnej, o co postuluje Związek Pocztowy. Za pozytywny przykład może tu służyć nowelizacja procedury karnej oraz aktywność legislacyjna Ministra Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowym obszarze.”, mówi dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

Lewiatan proponuje zmiany w nadawaniu przesyłek do organów podatkowych – przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych a nie tylko Poczty Polskiej.

Związek Pocztowy

Komentarze są zamknięte