Archiwum

Archiwum dla 28/08/2014

Powrót do klasycznego nauczania – wyzwaniem dla polskiej edukacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

dr Krzysztof Kawęcki [linia.com.pl]Co najmniej od kilkunastu lat trwa w Europie rewolucja pedagogiczna, która zmierza do narzucenia swoistej etyki kształtującej nowy model społeczeństwa, społeczeństwa wielokulturowego, w którym nie ma miejsca dla wartości chrześcijańskich. Pewne tendencje tego modelu dostrzec można już w polskim systemie edukacji.

Czytaj więcej…