Kim jest nowy przewodniczący KEP?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Gądecki Stanisław [maksymilian.konin.pl]Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, został wybrany przez biskupów obecnych na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na przewodniczącego Episkopatu. Zastąpi on na tym stanowisku JE ks. abp. Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego.Zastępcę przewodniczącego KEP został ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki – poinformował ks. Józef Kloch na Twitterze.

Kadencja przewodniczącego KEP trwa pięć lat. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik stał na czele Episkopatu przez dwie kadencje. Dotychczas ks. abp Gądecki przez dziesięć lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP.

– Chciałbym podziękować księdzu arcybiskupowi Michalikowi, który do tej pory dźwigał tę samą odpowiedzialność, i z którym miałem przyjemność przez dziesięć lat współpracować jako wiceprzewodniczący. Jestem też pełen drżenia w obliczu tej odpowiedzialności, która przenosi się z tego poziomu diecezjalnego na poziom ogólnopolski. Ta sytuacja Kościoła w tej chwili jest na pewno sytuacją bardzo delikatną, ale też nie tracę odwagi, dlatego że Kościół przeszedł już tyle sytuacji trudnych, że inne, trudne go nie zatrwożą. Liczę na to, że da się przy tej okazji stworzyć dobry model takiej współpracy i jedności z samymi biskupami, duchowieństwem, życiem konsekrowanym, a przede wszystkim ludźmi świeckimi. Dlatego że oni stanowią siłę wiodącą w Kościele, jeśli są przebudzeni, jeśli są świadomi swego apostolskiego zadania – powiedział tuż po wyborze w czasie spotkania z mediami ks. abp Gądecki.

Mówiąc o priorytetach, jakie postawi sobie, pełniąc funkcję przewodniczącego KEP, wymienił m.in. sprawę młodzieży, rodziny, powołań i kwestię ubogich, która – jak wskazał – została mocno wyakcentowana przez Ojca Świętego. – Myślę, że to są sprawy, od których zależy przyszłość Kościoła w Polsce – dodał metropolita poznański.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, hierarcha wskazał, że Papież Franciszek wytyczył kierunek prac polskiego Kościoła podczas ostatniej wizyty biskupów w Watykanie. Jak zaznaczył, kierunek ten został określony w orędziu skierowanym do polskich biskupów, i w którym Franciszek wskazał na podstawowe sprawy, jakie należałoby przemyśleć i wprowadzić w życie. – To są sprawy dość ogólne, w sumie świadczy o dość dobrej wiedzy o Kościele w Polsce posiadanej przez Papieża i o zasadniczych trudnościach i radościach polskiego Kościoła katolickiego – powiedział.

Mówiąc o zadaniach na najbliższe lata, ksiądz arcybiskup wskazał na „zmaganie z sekularyzacją, z innymi ruchami, które są antykościelne”.

Ponadto ks. abp Gądecki wskazał, iż trzeba zwrócić uwagę na to, że biskupi są autonomiczni w swoich diecezjach, czyli każdy z nich jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Papieżem, natomiast KEP stanowi płaszczyznę wspólnego działania i zjednoczenia we wspólnym działaniu.

– Postanowienie KEP ostatecznie jest dostosowywane do danego biskupa i danej diecezji. Nie można wytworzyć modelu jednolitości, gdzie wszystko jest równe i równo uczesane. Natomiast patrząc na te dziesięć lat wstecz, wydaje mi się, że ta jedność nigdy nie była zakwestionowana pośród Konferencji Episkopatu, więc nie tego się boję i przed tym nie odczuwam żadnego lęku. Myślę o tym, żeby tak zjednoczyć siły, żeby przede wszystkim ten duch misyjny wyszedł, o co w „Evangelii Gaudium” Ojciec Święty prosi. To jest właściwie nawrócenie duszpasterskie i duch misyjny albo równoznaczne jedno z drugim to jest coś, co potrzebne jest w tej chwili w większym stopniu Kościołowi w Polsce niż do tej pory – powiedział hierarcha, dodając, że pluralizm jest terminem wieloznacznym.

– Gdy idzie o kwestię wiary i tradycji Kościoła, to nie ma żadnego pluralizmu. Dlatego że albo Kościół stoi, albo Kościół pada. On musi mieć swój kręgosłup. Jak powtarzam często, tradycja w Kościele jest rzeczą niezwykle ważną. Ponieważ ona zakłada z jednej strony ciągłą zmianę i z drugiej strony niedopuszczanie żadnej zmiany w tym, co istotne – wskazał.

Biografia nowego przewodniczącego KEP:

Ksiądz abp Stanisław Gądecki urodził się 19 października 1949 roku w Strzelnie w województwie poznańskim. 5 czerwca 1967 roku został przyjęty do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tam w latach 1967-1973 studiował filozofię i teologię. Nowy przewodniczący KEP święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w bazylice archikatedralnej w Gnieźnie, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, dnia 9 czerwca 1973 roku.

Jak podano na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej, 1 lutego 1992 r. nowy przewodniczący KEP został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej i jej ordynariuszem, otrzymał stolicę tytularną Rubiconu. Konsekracja biskupia odbyła się w prymasowskiej archikatedrze w Gnieźnie dnia 25 marca 1992 roku.

Jan Paweł II w dniu 28 marca 2002 roku mianował arcybiskupa Gądeckiego metropolitą poznańskim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się 2 kwietnia 2002 roku, zaś uroczysty ingres do archikatedry poznańskiej odbył się 20 kwietnia 2002 roku. Dnia 29 czerwca 2002 roku na Placu św. Piotra z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II otrzymał paliusz metropolitalny.

W Konferencji Episkopatu Polski jej nowo wybrany przewodniczący pełni funkcję m.in. przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa. Jest także członkiem Rady Stałej oraz Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary.

Izabela Kozłowska

za: Nasz Dziennik

  1. Irena
    | ID: 787f41ac | #1

    Szczęść Ci Panie Boże, w tej trudnej posłudze.

Komentarze są zamknięte