„Dość tego” mówią do Tuska nauczyciele!

Niezależna Gazeta Obywatelska7

20131123_Związkowcy z ZNP fot. NGO

Ponad 20 tysięcy pracowników oświaty protestowało w sobotę 23 listopada br. w Warszawie. O godz. 11.00 rozpoczęła się manifestacja nauczycieli zrzeszonych w ZNP pod hasłem „Dość tego”. Nauczyciele przeszli ulicami Łazienkowską, Górnośląską, Wiejską, Matejki, Al. Szucha aż po Al. Ujazdowskie. Wystąpienia związkowców zostały wygłoszone pod siedzibą Sejmu RP, MEN, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Pojechaliśmy, żeby ratować polską oświatę, miejsca pracy i jakość kształcenia. Boimy się tego, że wkrótce, o zatrudnieniu nauczyciela w szkole będą decydować urzędnicy, którzy w porozumieniu z samorządowcami będą pozbywać się osób niewygodnych ze szkół – mówi prezes ogniska ZNP w jednej ze szkół na Opolszczyźnie, która brał udział w sobotniej manifestacji.

Z utratą przywilejów wynikających z Karty Nauczycieli jesteśmy w stanie częściowo się pogodzić, ale nie godzimy się na obniżenie jakości kształcenia, zatrudnianiem osób bez kompetencji pedagogicznych w przedszkolach i z tym by o awansie zawodowym nauczyciela decydował przypadkowy urzędnik – dodaje. 

Do protestujących nauczycieli z ZNP nie przyłączyli się oficjalnie związkowcy z „Solidarności” i OPZZ.  

Nauczyciele domagali się, żeby nie weszła w życie projektowana ustawa o finansowaniu oświaty, która przewiduje:

 1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
 • stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)
 • ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych
 • pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)
 1. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
 2. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
 1. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
 1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców
 3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
 4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
 5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
 6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

tk, znp.edu.pl

 1. Irena
  | ID: bd913fb4 | #1

  Dobrze,ze nauczyciele protestują.Mają „okazje” stolice poznać.i ruszyć swoje delikatne ciało od biurka, od klasy,gdzie im jest dobrze.Wszelkie przywileje ,są gorszące, zbyteczne,a oni nie mogą się z tym pogodzić.Nauczyciel to też pracownik, i winien go obowiązywać kodeks pracy,jak wszystkich.Mozna przeciez zmienić sposób nauczania, czas obowiązkowych konferencji pedagogicznych, mniej klasówek które w domu ponoć poprawiają, A poratowanie zdrowia i roczny płatny w 100% urlop na ten cel? Na bieżąco winien się rehabilitować,leczyć,badać,tak jak kazdy z nas.Proponowane zmiany,w ustawie o finansowaniu oświaty uważam za słuszne.

 2. Irena
  | ID: bd913fb4 | #2

  19 letni Krzysztof Biegun wygrał Puchar Swiata w skokach narciarskich w Kliengenthal.Gratulacje.

 3. grzech
  | ID: b00fa2b7 | #3

  ZNP komuna przeciwko komunie?
  Najpierw wprowadzali wzorce wschodnie teraz się zgodzili na zmiany oświatowe – mniej polskiego i historii. A teraz źle? Trochę za późno. Ale pewnie chodzi tylko o pieniądze.
  Zwykli nauczyciele nie dajcie się i szkolcie nasze dzieci tak jak trzeba a nie każą.
  Nie udało się władzy stworzyć obywatela sowieckiego, nie uda się i euroPEJSkiego

 4. ely
  | ID: 40b26106 | #4

  Nauczyciele stanowią praktycznie jedyną grupę zawodową finansowana z budżetóo wki, która przez 6 lat rządów PO rok rocznie dostawali podwyzki, więc jakby przyjrzeć sie sytuacji materialnej magistra nauczyciela a magistra ekonomii czy prawa w innym sektorze budżtówki to zaczyna robić sie przepaść. Tak samo z urlopami nauczyciele latem mają ponad 2 miesiace urlopu, pozostali 1 miesiac. Nauczyciel jak poswięci na remont mieszkania 1 miesiac , drugi miesiac moze odpoczać, pozstali bez wypoczynku po urlopie wracaja do pracy.
  Dodatkowo w ogóle nie sprzeciwiali sie ograniczaniu nauki historii w szkołach, wyrzuceniu :Pana Tadeusza” naszej epopei z lektur obowiązkowych.

 5. Jarek T.
  | ID: 6aeb11f2 | #5

  brnić 6 -latków – ja także zbierałem podpisy – nawet przed kościołem

 6. cz
  | ID: b18358fe | #6

  Nauczyciele to grupa zawodowa tkwiąca mentalnie w starych czasach. Uważam, że wszelkie przywileje są po prostu nie w porządku wobec innych grup zawodowych. Poza tym, aby przywileje mógł mieć ktoś, zarobić na to musi też ktoś, tyle, że ktoś inny. Dlaczego obciążenia mają być przenoszone na innych, którym jest bardzo ciężko, bo przecież spójrzmy, jakie czasy nadeszły, trzeba zasuwać z robotą aż się kurzy, zwłaszcza, gdy się jest na swoim garnuszku i przywilejów nie ma wcale. Ktoś, kto krzyczy o przywileje, jest nie w porządku wobec innych. Taka prawda…

 7. Irena
  | ID: 83310679 | #7

  @ cz, popieram Twoje spojrzenie . Przywileje sa niesprawiedliwe, Nauczyciele,niestety zadufani w sobie,nie bronili ani lekcji historii ani nie wykazali sie innymi czynami prooświatowymi.
  pozdrawiam

Komentarze są zamknięte