Powstanie Niepartyjna Niezależna Lista Wyborcza pod patronatem Kukiza

Niezależna Gazeta Obywatelska4

kukiz/zmieleni.plZebrani w Warszawie w dniu 29 września 2013 r. przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń – obywatele Rzeczpospolitej zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.

Zapisana w 4 art. Konstytucji zasada zwierzchnictwa Narodu nie jest przestrzegana. Jest to źródłem wielu patologii w życiu publicznym, fatalnego funkcjonowania Sejmu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, niekontrolowanego rozrostu biurokracji i wzrostu obciążeń podatkowych co w konsekwencji prowadzi do bezrobocia i zmarnowania energii Polaków.

Będziemy dążyć do przywrócenia fundamentalnej zasady suwerenności Narodu i zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii.

Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwościprzez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie instytucji ław przysięgłych, kontroli senatu nad działalnością sądów i przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej, a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sadowych, oraz dopuszczenie do udziału w procesach stowarzyszeń obywatelskich.

Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców.

Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian.

Za: Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów – Polska

 1. Irena
  | ID: 87f5e89f | #1

  Wierze,ze sie uda z panami Kukizem i Sanockim. wprowadzić JOW-y i inne zmiany prawne
  .Narod bedzie suwerenem.
  Dzieki za Waszą postawę.Ratujecie Honor mężczyzn,którzy, jako posłowie nas zawiedli.

 2. Irena
  | ID: bce3db3b | #2

  Szanowni Panowie Kukiz i Sanocki. Dajcie tu, na stronke, końcową Deklaracje z dn 29.9.13. W-wa. Niech czytamy prawde. Dzięki.

 3. grzech
  | ID: 1838b7e5 | #3

  posłowie nie zawiedli, oni swoich przełożonych dobrze reprezentują. Pamiętajmy, że Polski nie ma, że ciągle jesteśmy w niewoli, a wtedy wszystkie durnoty dnia codziennego staną się dla nas jasne. Że wszystko jest wymierzone w nas.
  Tu nie trzeba zmieniać ustrój, który oni sami go wymyślili, ale ich na Polaków by tworzyć wolną Polskę.

 4. Irena
  | ID: 0c203072 | #4

  @grzech. Witaj.To w jaki sposób myślenie posłów zmienić? Wymyśl coś.

Komentarze są zamknięte