Organizacje społeczne przeciw nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Obywatel i PrawoMy organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje patriotyczne zgromadzone w dniu 29.IX.2013 na Forum Obywatelskich Ruchów w warszawskiej Sali NOT-u, zwracamy się do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie dużej nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, ponieważ narusza ona prawa człowieka i nie zawiera podstawowych gwarancji obiektywnego procesu w tym rejestrowania postępowań i udziału w nich organizacji społecznych.

Stanowisko jednomyślnie uchwaliło 132 przedstawicieli stowarzyszeń obywatelskich biorących udział w zebraniu

 Przewodniczący obradom

Janusz Sanocki

Komentarze są zamknięte