Znów niejasne kryteria przy kolejnych koncesjach na multipleksie

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W ogłoszeniach Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, opublikowanych w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2012 r., poz. od 1014 do 1017 (Ogłoszenie), nie podano kryteriów oceny zdolności finansowej wnioskodawców.

Doświadczenia z poprzedniego procesu koncesyjnego, w którym nie przyznano Fundacji miejsca na multipleksie pierwszym, wskazują na to, że brak takich kryteriów może skutkować patologią w rozumieniu uznaniowości administracyjnej, która to uznaniowość według KRRiT była ważną przesłanką w rozstrzygnięciu przedniego procesu koncesyjnego.

Dlatego też Fundacja Lux Veritatis, złożyła do KRRiT wniosek o uzupełnienie Ogłoszenia, o kryteria oceny zdolności finansowej wnioskodawców. Jesteśmy przekonani, że leży to w interesie publicznym i ma kluczowe znaczenie dla sprawowania kontroli społecznej w procesie podejmowania decyzji przez organ administracji państwowej. Przesyłając w załączeniu przedmiotowe pismo prosimy o pomoc w tej sprawie. (Wniosek o kryteria)

Autor: Lidia Kochanowicz-Mańk, Fundacja Lux Veritatis

  1. | ID: 3cbfacb0 | #1

    Ja nie potrafie zrozumiec decydentów.W katolickim państwie ogranicza sie dostep społeczenstwu do mediów. I to do mediów,które juz dwadziescia lat Rodakom służą, A kto ma tak decydujacy wpływ,??????? Czyżby mniejszosci narodowe.????? A dlaczego milczy pan Prezydent???Przeciez jest prezydentem wszystkich Polaków.-sam to mówił. To jest skandal i wielki wstyd na skale miedzynarodowa. A własciwie to „wstyd” jest przykryty.

Komentarze są zamknięte