Od dziś ułatwienia przy wydawaniu paszportów

Redaktor Obywatelski1

Możliwość złożenia wniosku o paszport u dowolnego wojewody oraz uproszczenia w wydawaniu drugiego paszportu i paszportu tymczasowego – takie zmiany przewiduje obowiązująca od dziś nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Osoby, które muszą pilnie wyjechać za granicę w sprawach zawodowych, będą mogły otrzymać paszport tymczasowy.

Zmienione przepisy przewidują, że paszporty i paszporty tymczasowe będzie wydawał (lub odmawiał ich wydania) wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie paszportu, a za granicą – konsul.

 – Od 17 stycznia br.  możemy złożyć wniosek o paszport do najbliższego wojewody w miejscu pobytu, tam, gdzie jest nam najwygodniej, gdzie nam to odpowiada

– mówi Małgorzata Woźniak, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. – Zasada ta dotyczy także odbioru paszportu – dodaje.

Wciąż jednak niezbędna będzie obecność przy składaniu wniosku o paszport i przy jego odbiorze.

 – Dotychczas wiązało się to jednak z podróżą do wojewody odpowiedniego dla województwa, w którym jesteśmy zameldowani. Często też oznaczało to konieczność wzięcia wolnego w pracy

– mówi Małgorzata Woźniak.

Na spotkanie biznesowe z paszportem tymczasowym

Zmienione przepisy poszerzają katalog przypadków, kiedy można ubiegać się o paszport tymczasowy. Teraz wydanie paszportu tymczasowego będzie możliwe w nagłych, udokumentowanych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową. Dotychczas takiej możliwości nie było, co powodowało wiele komplikacji dla osób, które ze względów biznesowych musiały pilnie wyjechać.

 – Bywały sytuacje, gdy ktoś np. w ostatniej chwili zgubił paszport i nie mógł wyjechać na ważne spotkanie zagraniczne. Dlatego też bierzemy pod uwagę takie sytuacje, że ktoś na dwa dni przed ważną konferencją zagraniczną nie może tam być, w związku z tym taka osoba, jeżeli przyjdzie do urzędu wojewódzkiego, uzasadni, że ten wyjazd nie może się odbyć, bo ta osoba zgubiła paszport, otrzyma paszport tymczasowy

– wyjaśnia rzeczniczka MSW.

Paszporty tymczasowe były i nadal będą wydawane w wypadkach nagłych, takich jak śmierć lub choroba członka rodziny.

 – Paszport tymczasowy jest wydawany na określony czas. Płacimy za niego 30 zł. Natomiast paszport wydany na 10 lat kosztuje 140 złotych. Zachęcamy, aby składać również wniosek o nowy, ważny dokument

– podkreśla Małgorzata Woźniak.

Nowe zasady wydawania drugiego paszportu

Wchodząca dziś w życie nowelizacja upraszcza także zasady wydawania drugiego paszportu, który wydaje się w szczególnych sytuacjach, kiedy na przykład wpisy wizowe w pierwszym paszporcie danej osoby oznaczałyby dla niej automatyczną odmowę wpuszczenia do jakiegoś kraju. Po uzyskaniu zgody na wydanie drugiego paszportu od ministra spraw wewnętrznych – co jest konieczne, dana osoba będzie mogła złożyć taki wniosek do dowolnego organu paszportowego (ministra spraw wewnętrznych lub dowolnego wojewody, a za granicą – konsula). Decyzja MSW w sprawie zgody na drugi paszport będzie wygasała, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania decyzji.

Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, w tym drugiego paszportu oraz paszportu tymczasowego, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji będą stosowane przepisy dotychczasowe, czyli obowiązujące przed 17 stycznia br.

lz

  1. | ID: b6d2a8d6 | #1

    Ale osiągnięcie? Nic,tylko wiwatować.

Komentarze są zamknięte