NGO Warszawa: IPN szuka na Powązkach miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych

Niezależna Gazeta Obywatelska

Rozpoczęły się prace (24 lipca br.) ekshumacyjne na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Powązkowskiego (wojskowego) w Warszawie.  Obszar ten, określany jako kwatera „na Łączce”, to miejsce, gdzie w latach 1948–1956 pochowano kilkuset zmarłych i straconych w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Najczęściej byli to żołnierze Polski Podziemnej, wśród nich:

gen. August Emil Fieldorf „Nil” – szef Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej,

przywódcy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w tym: ppłk Łukasz Ciepliński,

rtm. Witold Pilecki – dobrowolny więzień Auschwitz,

mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin” – cichociemny, żołnierz Armii Krajowej,

mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN,

płk Antoni Olechnowicz „Pohorecki” – komendant eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK i Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK,

mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – dowódca 5. Brygady Wileńskiej,

Józef Kozłowski „Las” – komendant XVI Okręgu NZW,

por. Gracjan Fróg „Szczerbiec” – dowódca 3. Brygady Wileńskiej AK,

por. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” – dowódca odtworzonej 6. Brygady Wileńskiej AK.

Działania podjęte na Cmentarzu Powązkowskim (wojskowym) realizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej: „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”, którego koordynatorem jest dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku terroru komunistycznego.Szwagrzyk ostatnio, prowadził prace badawcze na polanie we wsi Barut (gmina Wielowieś, woj. śląskie), gdzie rozstrzelano i pochowano żołnierzy Henryka Flame „Bartka”

Badania archeologiczne i prace ekshumacyjne prowadzone w Warszawie realizowane są przez firmę „Antiqua”, wyłonioną na drodze przetargu, ogłoszonego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Prace mają trwać do końca sierpnia 2012 roku.

W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt z koordynującym prace na Cmentarzu Powązkowskim dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem – tel. 604 853 825.

Oprac. TK, za: IPN.gov.pl

Komentarze są zamknięte