OŚWIADCZENIE: Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB

Niezależna Gazeta Obywatelska8

Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek, donosił na kolegów i brał za to pieniądze – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez 712 osób m.in. ze świata nauki, kultury, mediów, działaczy opozycji demokratycznej w czasach PRL, duchownych czy działaczy społecznych.

Oświadczenie

Od 20 lat mamy do czynienia z wciąż ponawianymi próbami zakłamywania biografii Lecha Wałęsy, a w konsekwencji również i polskiej historii. W tym destrukcyjnym dziele, niestety, uczestniczą również sądy. Wydają one wyroki sprzeczne z udokumentowaną wiedzą historyczną.

Ofiarą tak pojętej „prawdy sądowej” stał się m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Chcąc przerwać ten proces destrukcji polskiego życia publicznego, my, niżej podpisani – po zapoznaniu się z opracowaniami badawczymi oraz zawartymi w nich dokumentami historycznymi, których prawdziwość nie została podważona przez żadne poważne publikacje naukowe – stwierdzamy, iż według aktualnego stanu wiedzy:

1. Lech Wałęsa był w latach 70. (rejestracja czynna obejmuje okres 1970-1976) tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o ps. „Bolek”;

2. Donosił na kolegów i brał za to pieniądze;

3. W okresie urzędowania Lecha Wałęsy jako Prezydenta RP, wypożyczył on podstawowe dokumenty dotyczące swojej osoby, z których najważniejsze zaginęły i nigdy nie zostały zwrócone do archiwum.

W obronie prawdy historycznej oraz wolności słowa apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o dołączenie się do naszego oświadczenia.

Protest ma charakter otwarty. Wszystkich, którzy pragną złożyć swój podpis pod oświadczeniem zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: [email protected] – z podaniem imienia, nazwiska, miasta i profesji – lub do odwiedzenia strony www.petycje.pl

Sygnatariusze Oświadczenia

(stan na środę, 23 maja 2012, godz. 12.00)

1. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

2. Przemysław Alexandrowicz – KIK

3. Anna Amanowicz – dziennikarka

4. Mirosław Andrałojć – archeolog

5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński

8. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

9. Marian Antończyk – Tarnobrzeg

10. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

11. Krystyna Andrzejewska – UAM

12. dr Róża Antkowiak – UAM

13. Lech Antoszewski

14. Andrzej Asłanowicz

15. dr inż. Andrzej Augustynek – AGH

16. dr Adam Babula – UAM

17. Andrzej Baczewski – Klub GP Kwidzyn

18. Irena Bal

19. dr Lidia Banowska – UAM

20. dr hab. Marek Kazimierz Barański – historyk

21. dr hab. Jacek Bartyzel – prof. UMK

22. Anna Baszanowska – dziennikarka, współautorka edycji wspomnień Anny Walentynowicz

23. Piotr Bączek – publicysta, były członek Komisji Weryfikacyjnej WSI

24. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

25. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków

26. Marcin Betlej

27. Jacek Bezeg – sekretarz Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

28. Regina Bieńkowska

29. Tomasz Bieszczad – dziennikarz, animator kultury, członek Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów

30. Hubert Blaszczyk – Związek Polskich Więźniów Politycznych, Australia

31. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

32. Janina Błaszak – PP

33. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

34. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

35. Tomasz Błeszyński – Warszawa

36. dr Paweł Binek – UP Kraków

37. Wojciech Boberski – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza

38. prof. dr hab. Włodzimierz Bochniak – AGH Kraków

39. Teresa Bochwic – publicystka i dziennikarka, działaczka podziemia „Solidarności”

40. Ryszard Bocian – były działacz KPN w Krakowie

41. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

42. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

43. Tomasz Boczyński – podziemny wydawca i redaktor (Oficyna „Nowa”)

44. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

45. Sebastian Bojemski – historyk

46. Magda Boniecka-Budzynowska – Sydney, Australia

47. Ludwika Borawska-Szymborska

48. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

49. dr inż. Krzysztof Borowiak

50. Janina Borowska

51. Adam Borowski – działacz Solidarności Walczącej, wydawca

52. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

53. dr Mirosław Boruta – socjolog, Kraków

54. Zbigniew Branach – dziennikarz, pisarz

55. Grzegorz Braun – reżyser

56. prof. dr hab. Kazimierz Braun – reżyser teatrolog State University of New York at Buffalo

57. prof. dr hab. Rafał Broda – fizyk jądrowy

58. dr Anna Brodzikowska-Pytel

59. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

60. Andrzej Brzezik – nauczyciel

61. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

62. Danuta Barbara Bućko – członek Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” Stoczni Północnej w Gdańsku

63. Adam Bujak – artysta, papieski fotografik

64. dr hab. prof. UMK Bogdan Burdziej – Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu

65. Krzysztof Bzdyl

66. dr Krystyna Celichowska – lekarz

67. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

68. dr hab. Sławomir Cenckiewicz – historyk

69. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

70. Andrzej Chatłas – jeden z założycieli NZS UMK Toruń

71. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

72. Adam Chmielecki – politolog, publicysta, wydawca

73. Jadwiga Chmielowska – działaczka Solidarności Walczącej

74. prof. Marek J. Chodakiewicz – The Institute of World Politics, Waszyngton

75. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM

76. Barbara Chojnacka – redakcja solidarni2010.pl

77. dr Kamila Churska – historyk, Bydgoszcz

78. Jan Chwalewski – Mistrz Polskiej Ortografii 2009

79. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

80. Piotr Cieszyński – informatyk

81. Andrzej Cieślak

82. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

83. Erazm Ciołek – fotoreporter

84. dr Ewa Ciosek – UAM

85. Andrzej Cisek – Warszawa

86. Ewa Cywińska – prezes Fundacji „Smoleńsk 2011”

87. prof. dr hab. Kazimierz Cywiński – Białystok

88. Krzysztof Czabański – dziennikarz, były prezes Zarządu Polskiego Radia

89. Magdalena Czachor – była działaczka Solidarności Walczącej

90. prof. dr hab. Marek Czachor – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Stosowanej, Politechnika Gdańska

91. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

92. prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

93. dr hab. prof. GUMED Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny

94. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

95. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

96. Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

97. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

98. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

99. dr Mirosława Dabert – UAM

100. Andrzej Dajewski

101. Jan Dasiewicz – UAM

102. dr hab. prof. UŁ Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki

103. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

104. Marek Delimat

105. Jacek Derewienko

106. Czesław Dębiec – Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin

107. Hanna Dobrowolska – Warszawa

108. Wojciech Dobrzyński

109. dr Barbara Dogil – fizyk

110. Maria Dolata – architekt

111. dr hab. prof. SGH Stanisław Ryszard Domański – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SGH

112. Danuta Anna Domaradzka – UMed

113. Józef Drausowski

114. prof. dr hab. Leon Drobnik – Umed

115. Zofia K. Dublaszewska – Yaragon, Australia

116. Joanna Duda-Gwiazda – działaczka WZZ Wybrzeża, członek prezydium MKS, MKZ i NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

117. Marek Durda – Nowy Jork, USA

118. Edward Dusza – poeta, pisarz

119. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

120. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

121. Katarzyna Dybciak – filolog

122. prof. dr hab. Krzysztof Dybciak – członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

123. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

124. Grzegorz Eberhardt – pisarz, publicysta

125. Leszek Elektorowicz – pisarz

126. Jan Erszkowski – artysta malarz

127. Michał Erszkowski – artysta malarz

128. dr Beata Esden-Tempska

129. Stanisław Esden-Tempski – pisarz

130. Leszek Fajt – Tarnobrzeg

131. Janina Fajt – Tarnobrzeg

132. Renata Falecka – Tarnobrzeg

133. Ryszard Falecki – Tarnobrzeg

134. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolog, była przewodnicząca Kolegium IPN

135. Andrzej Fic – działacz podziemia „Solidarności” w Trójmieście, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

136. Jerzy Filak

137. Andrzej Filipczyk – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, pełnomocnik rzeszowskiej grupy Ujawnić Prawdę, były więzień polityczny w PRL

138. Sylwiana Firin-Gramowska

139. dr Jerzy Fischbach

140. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

141. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

142. inż. Wojciech Foltyn – rolnik

143. dr Jan L. Franczyk – działacz opozycji demokratycznej w PRL, internowany w stanie wojennym

144. Bogdan Freytag

145. dr Agnieszka Friedrich – historyczka literatury

146. dr Jacek Friedrich – historyk sztuki

147. Jan Władysław Fróg – przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

148. Jan Gajewski – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Australia

149. dr hab. Jerzy Galina – PAN

150. Izabella Galicka

151. Renata Ganacharya – nauczyciel, Elbląg

152. Anita Gargas – „Gazeta Polska”

153. Adrianna Garnik – prezes Fundacji Tożsamość i Solidarność

154. Maciej Gawlikowski – dziennikarz, autor filmów dokumentalnych

155. prof. dr hab. Stanisław Gawliński – Uniwersytet Jagielloński

156. Witold Gedymin – UE

157. dr Grzegorz Gertig – UMed.

158. dr Zbigniew Girzyński – historyk, UMK, poseł na Sejm RP

159. dr Jerzy Gizella – Kraków

160. Paweł Glanert

161. prof. dr hab. Piotr Gliński – IFiS PAN i Uniwersytet w Białymstoku

162. dr Henryk Głębocki – historyk, UJ

163. Cezary Gmyz – dziennikarz

164. Tadeusz Godlewski – fizyk, działacz NSZZ „Solidarność”; internowany i więziony w czasach PRL

165. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

166. dr Paweł Górski – lekarz

167. Ligia Urniaż Grabowska – senator RP IV kadencji

168. Malgorzata Grabowska-Kozera – scenograf

169. dr Lech Grudziński – filozof, emerytowany pracownik UG

170. Maria Grudzińska – anglistka, emerytowana pracownica UG

171. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

172. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

173. Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

174. prof. dr hab. Grzegorz Grzybowski – PAN

175. prof. dr hab. Tomasz Grzybowski – Bydgoszcz

176. Andrzej Gwiazda – współzałożyciel WZZ Wybrzeża; wiceprzewodniczący MKS w Sierpniu ’80, wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, kawaler Orderu Orła Białego

177. Anna Gwiazda – artysta, samorządowiec

178. Dominika Gwiazda – Stowarzyszenie Solidarni 2010

179. dr Michał Haake – Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

180. Elżbieta Habasińska – Kraków

181. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

182. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki

183. dr hab. Dorota Heck

184. Katarzyna Hejke – „Gazeta Polska”, redaktor naczelna „Nowego Państwa”

185. Janina Hera-Asłanowicz

186. Marcin Herman – portal Rebelya.pl

187. Paweł Hermanowski – Stowarzyszenie Solidarni 2010

188. Wacław Holewiński – pisarz, twórca podziemnego Wydawnictwa Przedświt

189. Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

190. Andrzej Horubała – pisarz, producent i reżyser telewizyjny

191. Andrzej Hrechorowicz – fotografik

192. prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – socjolog, posłanka RP

193. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

194. Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

195. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

196. Kinga Iwanicka – architekt

197. Kazimierz Iwaszko

198. Maria Iwaszko – kanclerz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

199. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

200. Piotr Jakucki – publicysta, „Kurier Chicago”

201. Igor Janke – dziennikarz

202. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

203. Wiesław Janowski – działacz NZS i NSZZ „Solidarności”, poseł na Sejm RP I kadencji

204. Hanna Jarecka

205. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

206. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

207. Jolanta Jasińska – nauczyciel

208. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

209. Julia M. Jaskólska – publicystka, „Kurier Chicago”

210. Maria Jastrzębska – wydawca

211. Marek Jastrzębska – wydawca

212. Piotr Jaworski

213. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

214. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

215. mgr inż. Andrzej Judek

216. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

217. Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

218. dr Bartosz Jóźwiak – prezes UPR, pracownik naukowy UG

219. Wojciech Jóźwiak – tłumacz przysięgły języka angielskiego,

członek NZS UG w latach 1980-1986

220. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

221. Ryszard Kaczoruk

222. Adam Kalita

223. prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński – IH PAN

224. Dorota Kania – „Gazeta Polska Codziennie”, Niezalezna.pl

225. prof. dr hab. Marek K. Kalinowski – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

226. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa dr Józef Kapusta, współzałożyciel NZS w Poznaniu

227. Bartosz Kapuściak – historyk

228. prof. dr hab. Janusz Kapuściński – Politechnika Częstochowska

229. Elżbieta Karandziej

230. Jan Karandziej – działacz WZZ Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”, współorganizator strajków w Sierpniu ‘80

231. Eugeniusz Karasiński – Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

232. dr Zofia Karaszkiewicz

233. Jacek Karnowski – dziennikarz portal wPolityce.pl

234. Michał Karnowski – dziennikarz, portal wPolityce.pl

235. Sławomir Karpiński – prezes Stowarzyszenia 13grudnia

236. Michał Karpowicz – miesięcznik „Na poważnie”

237. Prof. dr hab. Aldona Kasprzak – Katedra Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

238. Tadeusz Kasprzak

239. dr Anna Kasprzyk – UAM

240. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec – historyk

241. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

242. Jacek Kazimierski – członek Zarządu Stowarzyszenia Solidarni 2010

243. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

244. Tadeusz Kensy – były członek władz NSZZ „Solidarność”, Rzeszów

245. Bogusław Kiernicki – prezes Fundacji Św. Benedykta, b. Członek Zarządu i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia

246. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski, były redaktor pisma „Solidarność Walcząca”

247. Mariusz Klapper – Kraków

248. Jacek Klas

249. Iwona Klimaszewska – UAM

250. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

251. Włodzimierz Klonowski

252. Antoni Klusik – były działacz NSZZ „Solidarność” w Opolu

253. Krzysztof Kłopotowski – krytyk filmowy i publicysta

254. Dorota Koczwańska-Kalita – Kraków

255. Dominik Kolorz – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski

256. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

257. dr Andrzej Kołakowski – działacz antykomunistycznego podziemia w PRL, artysta, trójmiejski bard, pedagog i nauczyciel akademicki

258. Wiesław Kołodziej – Tarnobrzeg

259. Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

260. Stanisław Konarski

261. dr Maciej Korkuć – historyk

262. prof. Marek Kornat – IH PAN

263. Zdzisław Koryś

264. Adam Korytowski

265. Bożena J. Korzińska – Białostocki Klub „Gazety Polskiej”

266. Janusz Kotański – historyk

267. Jan Kotwicki – prezes Oddziału Nowosolskiego UPR, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” we Wschowie

268. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

269. prof. dr. hab. Zdzisław Kowalczyk – emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej

270. Mirosław Kowalski – redaktor naczelny NOWEJ/superNOWEJ

271. Bartosz Kownacki – adwokat, poseł RP

272. Anna Kozdęba – Tarnobrzeg

273. Grażyna Kozińska – nauczyciel-emeryt

274. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

275. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

276. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

277. prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski – Uniwersytet w Bremie

278. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

279. Jadwiga Krzywania – Lutomiersk

280. Tadeusz Krzywania – Lutomiersk

281. Łucja Krzywosz

282. dr Henryk Krzyżanowski – anglista, UAM

283. Ewa Kubasiewicz-Houee – działaczka WZZ Wybrzeża, NSZZ „Solidarność” i Solidarności Walczącej, skazana na 10 lat więzienia w stanie wojennym

284. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniwersytet Zielonogórski

285. dr hab. inż. prof. AGH Wojciech Kucewicz – Katedra Elektroniki AGH

286. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

287. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

288. Andrzej Kujawa – nauczyciel historii, Gdańsk

289. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

290. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – emerytowany pracownik Politechniki Poznańskiej

291. inż. Julian Kulczyński – rolnik

292. Ewa Kuleczka-Drausowska

293. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

294. dr Katarzyna Kulińska – PAN

295. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

296. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

297. prof. dr hab. Wojciech Kunicki – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

298. Zbigniew Kupisiewicz – Dąbrowa Górnicza

299. Barbara Kurant – Gdańsk

300. Marek Kurant – Gdańsk

301. Zuzanna Kurtyka – lekarz

302. Grzegorz Kutermankiewicz – fizyk, informatyk, działacz NSZZ „Solidarność”

303. Eliza Kutermankiewicz – Konstancin-Jeziorna

304. Antoni Kuźniar – Kraków

305. Andrzej Kwiatek – uczestnik podziemia antykomunistycznego w latach 1977-1989

306. Małgorzata Kwiatek

307. Wojciech Piotr Kwiatek – publicysta, wydawca, współpracownik „Gazety Polskiej”, „Naszego Głosu” i Radia Wnet

308. Zenon Kwoka – uczestnik strajku w Sierpniu ’80, działacz NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym

309. dr Teofil Lachowicz – historyk, archiwista Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Nowy Jork, USA

310. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

311. dr hab. inż. Henryk Lasota – Politechnika Gdańska

312. dr Przemysław Lehmann – PAN

313. Jerzy Leoniak – Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Oddział Koszalin

314. Elżbieta Leszczyńska – UAM

315. dr Maria Leśniewicz – PP

316. Piotr Leśniewski – senior Adjunct Research Fellow, University of South Australia

317. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

318. dr hab. n. med. Anna Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny

319. dr Jarosław Liberek – UAM

320. Jacek Lilpop – współpracownik KSS KOR i „Solidarności”

321. Czesław Lipka – Sydney, Australia

322. Andy Lis

323. Jolanta Lisiak – architekt

324. Rafał Lisiak – architekt

325. Barbara Loba – Łódź

326. Filip Loba – Łódź

327. Jerzy Loba – Łódź

328. Henryka Lubas – Tarnobrzeg

329. Jurand Lubas – Tarnobrzeg

330. Michał Luty – działacz NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1990; wiceprezydent Katowic

331. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

332. Agata Ławniczak – dziennikarka, reżyser, wykładowca akademicki

333. Mirosława Łątkowska – wydawca

334. Bogdan Łodyga – przedsiębiorca, Chicago, USA

335. dr Eryk Łon – UE

336. Maciej Łopiński – działacz podziemia „Solidarności” w Gdańsku, poseł na Sejm RP

337. Małgorzata Łośko – UAM

338. dr Piotr Łukasiak – PP

339. Witold Lukasiak – publicysta „Tygodnika Polskiego”, Melbourne, Australia

340. Jerzy Łysiak – prezes Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

341. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

342. Kazimierz Maciejewski – były działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

343. Antoni Macierewicz – były minister spraw wewnętrznych i wiceminister obrony narodowej

344. Małgorzata Maciukiewicz – UAM

345. Violetta Mackiewicz-Sasiak

346. Agata Macniak

347. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „Solidarności”

348. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

349. Mariusza Majewski – portal Rebelya.pl

350. prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz – prof. sztuk plastycznych

351. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

352. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

353. Marcin Mamoń – reżyser, dziennikarz

354. dr Katarzyna Maniewska – historyk, Bydgoszcz

355. Mirosława Marcheluk – aktorka

356. Maryla Ścibor Marchocka

357. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

358. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

359. dr hab. Ewa Marcinkowska – Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

360. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

361. dr hab. Barbara Marczuk-Szwed – UJ

362. Jakub Marczuk

363. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

364. Jan Martini – artysta muzyk

365. Marek Martynowski – senator RP, przewodniczący klubu „Gazety Polskiej” w Płocku

366. Helena Materny – nauczyciel

367. Ryszard Materny

368. Alexander Matwiejszyn – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Australia

369. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

370. Maria Matysiak – UAM

371. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

372. Anna Maziarska

373. Teresa Bożena Mellerowicz – Giżycko

374. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

375. Tomasz Michalak – działacz podziemia i niezależnego ruchu wydawniczego

376. dr Jerzy Michalik – UAM

377. Stanisław Michalkiewicz – publicysta

378. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

379. Hanna Mierzejewska – posłanka IV kadencji Sejmu, portal Info-Horyzont.pl

380. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

381. Włodzimierz Migas

382. Agata Miklaszewska

383. Maryna Miklaszewska

384. dr Bożena Mikołajczak – UAM

385. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

386. Roman Mikołajczyk

387. prof. Michael J. Mikoś – Department of Foreign Languages and Literature

University of Wisconsin-Milwaukee

388. Jerzy Milewski – Gdańsk

389. prof. dr hab. Anita Wojciechowska-Miszalska – socjolog, Uniwersytet Łódzki

390. Marian Miszalski – pisarz, tłumacz literatury francuskiej, publicysta

391. Przemysław Miśkiewicz – działacz struktur podziemnych, więzień polityczny, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie

392. Halina Młyńczak – sybiraczka, Gdynia

393. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

394. Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

395. dr Elżbieta Morawiec

396. dr Kornel Morawiecki – przywódca Solidarności Walczącej

397. Marek Morawski – Kraków

398. Ryszard Moździerz – były członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

399. dr Kazimierz Mrówka – Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

400. Ryszard Mróz – aktor

401. dr hab. Filip Musiał – historyk

402. dr hab. prof. UKSW Bogdan Musiał – UKSW

403. Grażyna Musiał – MN Poznań

404. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

405. Mariusz Muskat – socjolog, więzień Marca’68 w Krakowie, działacz KOR, WZZ Wybrzeża, i NSZZ „Solidarność”, obecnie członek rady honorowej magazynu „Obywatel”

406. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

407. dr hab. prof. UKSW Piotr Müldner-Nieckowski – Kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu Instytut Filologii Polskiej UKSW

408. dr Piotr Naimski – były szef UOP i wiceminister gospodarki

409. Danuta Namysłowska – nauczyciel

410. Łukasz Nicpan

411. Barbara Niemiec – była działaczka NSZZ „Solidarność”

412. Bogusław Nieznalski – fotograf wydarzeń 1976-1992

413. Dr hab. Adam Nodzeński – emerytowany prof. AGH, Wydziału Energetyki i Paliw

414. Paweł Nowacki – reżyser, wydawca

415. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

416. Wilhelmina Nowak

417. Zbigniew Nowakowski – Australia

418. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

419. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

420. dr hab. prof. UG Kazimierz Nowosielski – pisarz, historyk literatury, Uniwersytet Gdański

421. Marzena Nykiel – dziennikarz portal wPolityce.pl

422. Maria Ochman – przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

423. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

424. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

425. Janusz Olewiński – Siedlce

426. Jan Olszewski – były premier RP

427. prof. dr hab. Edward Opaliński – IH PAN

428. Józef Orzeł – Klub Ronina

429. dr Krzysztof Osiński – historyk

430. Bogumił Oświecimski

431. dr Zbigniew Pacak – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Francja

432. Włodzimiera Pajewska – UAM

433. Piotr Pałka – portal Rebelya.pl

434. Jan Panasiuk – członek Kolegium Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej

435. dr hab. Józefa Panek – UJ CM

436. inż. Ryszard Paprzycki

437. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

438. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

439. dr hab. prof. UŚ Tomasz Pawelec – Uniwersytet Śląski

440. dr hab. prof. UKSW Krystyna Pawłowicz – prawnik, była członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm RP

441. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – emerytowany pracownik Politechniki Gdańskiej

442. dr Andrzej Pawuła – UAM

443. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

444. Maria Peisert-Kisielewicz

445. dr Barbara Peplińska – UAM

446. Samuel Rodrigo Pereira – „Gazeta Polska Codziennie”

447. dr Ryszard Piasek – reżyser

448. Małgorzata Piekarczyk

449. Anna Karolina Piekarska – historyk

450. Małgorzata Pietrasik

451. Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Poznań

452. Mariusz Pilis – dziennikarz, dokumentalista IST FILM Production

453. prof. Juliana Pilon – The Institute of World Politics, Waszyngton

454. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

455. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

456. dr Stanisław Piskor – pisarz, nauczyciel akademicki

457. dr Maria Piskozub-Romanowska – były adiunkt WSP w Krakowie, członek IRISH PEN, były członek Solidarności

458. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

459. Bogdan Platek – Australia

460. Edward Pohl – Poznań

461. Barbara Polak – Warszawa

462. prof. dr hab. Wojciech Polak – historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

463. Sławomir Ponikowski

464. Jan Pospieszalski – dziennikarz, publicysta

465. dr Marian Pospieszalski – Scientist/Senior Research Engineer National Radio Astronomy Observatory NRAO Technology Center

466. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

467. Mirosław Puchnarewicz – w latach 80. działacz podziemia „Solidarności”

468. dr hab. Krzysztof Prusik

469. Maria Przybylska – UAM

470. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

471. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

472. dr Ewa Purska-Rowińska – lekarz

473. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

474. dr Antoni Pyrkosz – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Australia

475. Wojciech Pytel – były działacz Solidarności Walczącej

476. Marek Pyza – dziennikarz, portal wPolityce.pl

477. Michał Rachoń – „Gazeta Polska Codziennie”

478. prof. dr hab. Andrzej Rachuba – IH PAN

479. Joanna Radecka – projektantka-urbanistka, działaczka „Solidarności”, więzień polityczny, w latach 80. współpracownik Solidarności Walczącej, członek Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych „Nieprzejednani”

480. dr Jacek Radomski – UAM

481. Tomasz Rakowski – publicysta, wiceprezes gdańskiej Fundacji Tożsamość i Solidarność

482. dr Wiesław Ratajczak – UAM

483. Waldemar Reginiewicz – Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Oddział Koszalin

484. Zofia Reklewska-Braun

485. Janina Reliszko – Gdynia

486. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

487. Wojciech Reszczyński – dziennikarz i publicysta

488. dr Arkadiusz Robaczewski – publicysta, prezes Centrum Kultury i Tradycji

489. Emilia Rogalińska – nauczyciel

490. George Rogozinski – New Jersey, USA

491. Eva Rogozinski – New Jersey, USA

492. dr Dariusz Rogut – historyk

493. Mariusz Roman – politolog, były działacz FMW

494. dr Zbigniew Romaszewski – działacz KSS KOR, były wicemarszałek Senatu RP, kawaler Orderu Orła Białego, sędzia Trybunału Stanu

495. Zofia Romaszewska – działaczka KSS KOR, były sędzia Trybunału Stanu

496. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

497. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

498. Andrzej Rozpłochowski – przewodniczący MKS w Hucie Katowice, członek władz krajowych NSZZ „Solidarność”

499. dr Lech Różański

500. Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

501. Krystyna Ruchniewicz-Misiak – w latach 1980-1981 działaczka NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

502. prof. Zbigniew Rudnicki – Wydział Prawa UKSW

503. Andrzej Runowski – były działacz WZZW Gdańsk

504. dr Grażyna Ruszczyk – historyk sztuki

505. Krystyna Ruszczyk – emerytka

506. Zbigniew Ruszczyk – emerytowany inżynier

507. Jan Rutkowski – New Jersey, USA

508. dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski – Instytut Historyczny UW

509. Aleksander Rybczyński – poeta, Toronto, Kanada

510. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

511. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

512. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

513. Zbigniew Saganowski – Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, Wrocław

514. Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny „Gazety Polskiej”

515. dr Jacek Sałkowski – lekarz medycyny, sekretarz Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”

516. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – Umed

517. Janusz Sanocki – dyrektor wydawnictwa „Nowiny Nyskie”, działacz NSZZ „Solidarność”, internowany i więziony w czasie stanu wojennego

518. Henryk Sawicki – Australia

519. Jerzy Sekuła – Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Oddział Koszalin

520. prof. dr hab. Michał Seweryński – senator RP

521. Stefan Sękowski – dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

522. Ewa Siemaszko – inżynier, historyk, badaczka ludobójstwa dokonanego na Polakach przez UPA

523. Hanna Simbierowicz – Warszawa

524. Zygmunt Simbierowicz – Warszawa

525. Ewa Sioma-Oświecimska

526. Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

527. Alicja Skalska – Łódź

528. Vitek (Witold) Skonieczny – artysta plastyk

529. Andrzej Skorka

530. Bożena Skowron – artysta plastyk

531. Wojciech Skowron – artysta plastyk

532. Justyna Skowronek – wydawca, były pracownik IPN w Gdańsku

533. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

534. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

535. Małgorzata Sławińska – Łódź

536. Witold Sławiński – Łódź

537. Andrzej Słowik – były przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; członek władz krajowych „Solidarności”

538. Elżbieta Słowik – uczestnik Ruchu Młodej Polski

539. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

540. Irena Smorąg

541. Janusz Smólski

542. Maria Sobańska-Liberek – UAM

543. Piotr Sobczyński – prezes Fundacji Wandea, Instytut Myśli Konserwatywnej

544. Hanna Solway (Hanna Koschembahr-Łyskowska) – artysta malarz

545. dr hab. Joanna M. Sosnowska – historyk sztuki

546. Alicja Soszyńska – Stowarzyszenie Solidarni 2010

547. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

548. dr Jagoda Hernik Spalińska – teatrolog, Instytutu Sztuki PAN

549. Halina Spasowska – działaczka opozycji demokratycznej lat 70. i 80., członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

550. Zygmunt Sporny – UAM

551. Stanisław Srokowski – pisarz

552. prof. Peter Stachura – University of Stirling, Department of History

553. dr Feliks Stalony-Dobrzański – Kraków

554. dr Teresa Stanek – UAM

555. Jan Filip Staniłko – Instytut Sobieskiego

556. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

557. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

558. Marek Stanienda

559. Anna Stawicka-Kołakowska – działaczka podziemia antykomunistycznego w PRL, najmłodszy więzień stanu wojennego, historyk

560. Piotr Stawicki – radca prawny

561. prof. dr hab. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska

562. Gabriela Stępczak

563. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

564. Paweł Styrna – historyk, Washington DC, USA

565. Tomasz Strzyżewski – publicysta, działacz emigracyjny, ujawnił mechanizmu funkcjonowania cenzury w PRL

566. Bernadeta Sturzbecher – UAM

567. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

568. prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – Wrocław

569. Grzegorz Surdy

570. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

571. Paweł Szałamacha – poseł RP

572. dr Jarosław Szarek – historyk

573. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

574. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

575. prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – były wiceminister obrony narodowej

576. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

577. Piotr Szubarczyk – publicysta

578. dr Anna Szukalska – PP

579. mgr inż. Edwin Szukalski

580. Maciej Szulc – przedsiębiorca

581. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

582. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

583. Józef Szwed

584. dr Hanna Szweycer – członek AKO

585. prof. dr hab. Michał Szweycer

586. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

587. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

588. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

589. Bożena Szymanska

590. dr Katarzyna Szymańska-Zybertowicz – UMK

591. Stanisław Szymański – przedsiębiorca

592. Tomasz Szymborski – prezes oddziału SDP w Katowicach

593. Wojciech Szymborski

594. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

595. Bogdan Ścibut – dyrektor generalny w MSW w 1992 r.

596. Andrzej Śramkiewicz

597. Józef Śreniowski – socjolog, działacz KSS KOR i NSZZ „Solidarność”

598. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

599. dr hab. prof. UAM Kazimierz Świrydowicz – Wydział Matematyki i

Informatyki UAM

600. dr Teresa Świrydowicz – psycholog, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

601. Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

602. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

603. dr Jerzy Targalski – „Gazeta Polska”

604. prof. dr hab. Krzysztof Tarka – Uniwersytet Opolski

605. dr Tomasz Terlikowski – publicysta, portal Fronda.pl

606. dr hab. prof. UMK Artur Terzyk – UMK

607. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

608. Grzegorz Tomczak – reżyser

609. prof. Ewa M. Thompson – Research Professor of Slavic Studies Department of German Rice University

610. Wojciech Tomczyk – dramatopisarz

611. Błażej Torański – dziennikarz

612. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

613. Jacek Tuchołka

614. Konrad Turzyński – matematyk, działacz opozycji przedsierpniowej, publicysta, UMK

615. dr Marek Mariusz Tytko – UJ

616. Zbigniew Tyszko – działacz „Solidarności” nauczycielskiej i milicyjnej w Ostrołęce, internowany, Oslo

617. Wiesław Ukleja – wiceprezes Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, członek władz Stowarzyszenia Twórcy dla Rzeczypospolitej

618. Mieczysław Urbański – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Australia

619. Marek Wach – były przewodniczący Komitetu Strajkowego w FSM Tychy i wice przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany, członek Partii Republikańskiej w Teksasie

620. Piotr Walerych – działacz RMP, poseł RP pierwszej kadencji

621. Katarzyna Walerych – przedsiębiorca

622. Weronika Walerych – studentka

623. Bożena Walewska – dziennikarka

624. prof. J. Michael Waller – The Institute of World Politics, Waszyngton

625. Dariusz Walusiak – reżyser, producent filmowy, dawny działacz NZS, Kraków

626. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – Umed

627. Marek Warecki – dziennikarz, „Tygodnik Solidarność”

628. dr hab. Andrzej Waśko – UJ

629. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

630. ks. dr Jarosław Wąsowicz – historyk, archiwista

631. dr Marek Wedemann – UAM

632. dr Maria Wejchan-Judek – PP

633. Wojciech Wencel – poeta

634. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

635. Stanisław Wiącek – Tarnobrzeg

636. Zofia Wiącek – Tarnobrzeg

637. dr Daniel Wicenty – socjolog

638. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

639. dr Joanna Wieliczka-Szarkowa – historyk

640. Grzegorz Wierzchołowski – redaktor naczelny portalu Niezalezna.pl

641. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

642. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – Umed

643. Katarzyna Wilczok – historyk

644. Bronisław Wildstein – działacz SKS i „Solidarności”, publicysta

645. Dawid Wildstein – dziennikarz

646. Krzysztof Wilemborek – mgr inż. automatyk

647. Wojciech S. Wilkowski – prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego UPR

648. Linda Winsh-Bolard – CA, USA

649. Walerian Wiśniewski – przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Konstantynowie Łódzkim

650. Maciej Witczak – Poznań

651. Leszek Witkowski – działacz opozycji przedsierpniowej

652. dr Tadeusz Witkowski – polonista i publicysta

653. Joanna Wojciechowicz – działaczka NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, internowana

654. Maciej Wojciechowski – m. in. były działacz NZS i KPN, członek Stowarzyszenia Pokolenie

655. Tomek Wojdakowski – były działacz NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

656. dr hab. Jerzy Wojewoda – Politechnika Łódzka

657. Barbara Wojteczko – Tarnobrzeg

658. Tadeusz Wojteczko – Tarnobrzeg

659. Danuta Wolak

660. prof. dr hab. Tadeusz Wolsza – IH PAN, członek Rady IPN

661. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

662. Tadeusz Wołyniec – Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Oddział Koszalin

663. Piotr Woyciechowski – były szef Wydziału Studiów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, wiceprzewodniczący Komisji ds. Likwidacji WSI

664. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

665. Michał Wójcik

666. dr Przemysław Wójtowicz – historyk, Bydgoszcz

667. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

668. prof. dr hab. Andrzej Wybrański

669. Małgorzata Wypych – była przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim; przewodnicząca Klubu „Gazety Polskiej” w Łodzi

670. Robert Wyrostkiewicz – publicysta, dziennikarz

671. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

672. prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki – UKSW

673. Linda Vinsh (Bolard)

674. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

675. Bogumił Zaczyk

676. dr Tadeusz Zadrożny – pracownik Instytutu Sztuki PAN

677. Ewa Zając – historyk, w 1981 r. pracownik ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”, Kraków

678. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

679. Alicja Krystyna Zaraś

680. Piotr Zaremba – dziennikarz, portal wPolityce.pl

681. Maria Zawadzka – nauczyciel

682. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

683. Roman Zawiślak – Klub „Gazety Polskiej”, Zielona Góra

684. dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, Kraków

685. Lech Zborowski – WZZ, współorganizator strajku w Sierpniu 80 działacz NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

686. ojciec prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ZP – UKSW

687. Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

688. Stanisław Zdziech – działacz pierwszej „Solidarności” z Ziemi Radomskiej, więzień polityczny , szykanowany, represjonowany, zmuszony do emigracji

689. Anna Zechenter – pracownik IPN Kraków, publicystka, była działaczka SKS i NZS UJ

690. dr Franciszek Zerbe – lekarz

691. dr Jerzy Zerbe – UAM

692. Jakub Zieliński – socjolog

693. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

694. Małgorzata Zielonacka – adwokat

695. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

696. dr hab. prof. UMK Andrzej Zybertowicz – socjolog UMK

697. Alicja Zych – Tarnobrzeg

698. dr Tadeusz Zysk –wydawca

699. Paweł Zyzak – historyk

700. Roman Żabiński – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Australia

701. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

702. dr hab. prof. UKSW Jan Żaryn – historyk, UKSW,

redaktor naczelny „Na poważnie”

703. Małgorzata Żaryn – miesięcznik „Na poważnie”

704. Stanisław Żaryn – publicysta

705. dr Jakub Żmidziński – UAP

706. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

707. dr hab. prof. GWSH Bogusław Żurakowski – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, literaturoznawca, pedagog, pisarz

708. dr Przemysław Żurawski vel Grajewski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

709. dr hab. prof. UŁ Radosław Żurawski vel Grajewski – Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego

710. Agnieszka Żurek – dziennikarz, „Nasz Dziennik”

711. Piotr Życieński

712. Waldemar Żyszkiewicz – dziennikarz, „Tygodnik Solidarność”

 1. orp
  | ID: 8366820d | #2

  Zacytuję Osiolka ze Schreka: Stary Kopciuszek, same gwiazdy. Najbardziej rozbroił mnie inz. Foltyn – rolnik. Dobrze, ze jeszczee nie Pan Zdzich – portier z marketu.

 2. Kazik
  | ID: bbcdbdcb | #3

  orp- czy sądzisz, że rolnik nie może być działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL czy działaczem społecznym. Czytaj ze zrozumieniem czytelniku wybiórczej.

 3. orp
  | ID: 3d9d4dfe | #4

  Jak był takim działaczem jak Jarosław Kacczyński, który jako jedyny zasłużył na sfałszowanie teczki, zaś inne zawierają tylko pawdę, nawet jak sądy i sami spisujacy notatki twierdzą inaczej to tak – są wielkimi działaczami.

 4. aaa
  | ID: 9bb20e37 | #5

  to co pisze prymityw pod pseudonimem orp

 5. aaa
  | ID: 9bb20e37 | #6

  pokazuje jaki maja stosunek czytelnicy gazety wybiorczej i szeroko pojete POkemony do prostych ludzi czy wloscian (nazywanych obecnie rolnikami). Pogardzaja nimi, nie doceniaja tego ze dzieki pracy ich rak moga wpieprzac chleb i pic mleko! Grube, leniwe i niemyslace prymitywy glosujace na Tuzga i cala ferajne. Sami uwazaja sie za miastowych chociaz czesto pochodza z malych miasteczek i przybyli do duzych miast jak W-wa Poznan czy Wroclaw „studiowac” kierunki takie jak marketing, zarzadzanie czy moze szydelkowanie na drutach!

 6. | ID: 913c641c | #7

  aaa..docenia prace rąk,które coś tworzą; Tak, dzięki rolnikom dzięki ich ciężkiej całodobowej pracy możemy pić mleko,spożywać Chleb i należy im się szacunek.Ciężka praca rolnika,nie zawsze pachnąca wygoniła młodych do miasta, w którym mogą udawać paniska.i głosować
  bezmyślnie na POmyślność, którą mamy.!!
  jak pisze tygodnik NN – Chcieliśmy drogi ? – to mamy :drogi chleb,drogi cukier,drogi olej napędowy!!….. i wiele innych rzeczy. Faktem jest, że studiowanie to są przyjemne ,beztroskie lata, ale tych,którzy racjonalnie myślą o przyszłości.Wyrugowanie historii ze szkoły to początek końca.więc wracajmy po refleksje do artykułów historyka,które w treściwy sposób na łamach
  NGO opisuje.!!

 7. orp
  | ID: 3829bd28 | #8

  He he, to może tak napisać, gdzie działał ów rolnik, ci nauczyciele, bo jak na razie to poza Romaszewskim i pseudodziennikarzami z GP nie znam NIKOGO z tej listy. Albo np. jako zajęcie Australia: to moze napiszcie co on robi w Australii, czy od urodzenia tam walczył z PRL? Czy wogóle był w Polsce przed 1989 r. czy też może wyjechał z przyczyn ekonomicznych.

  A co do rolników, to mam o nich określone zdanie, oparte na wieloletnim mieszkaniu na wsi. Chlanie, jazda po pijaku, „sie należy” itp. Nie płacą podatków, ZUS, mają dopłaty za nic. Dla mnie wystarczy, że widzę chalanie i zaczepki pod wiejskim sklepem po tym, jak odbiora dopłaty czy zapłatę za zboże. A potem płaczą, ze się nic nie opłaca. Taka jest polska wieś.

Komentarze są zamknięte