Protest związkowców pod Sejmem

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Sejm zajmie się dzisiaj obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie powszechnego wieku emerytalnego. Debatę i głosowanie będzie obserwowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Polski, w tym sześć autokarów z woj. opolskiego.

Na ustawionym przed Sejmem telebimie od 9.00 dyskusję sejmową będą obserwować związkowcy NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Niestety Marszałek Sejmu nie wyraziła zgody na obecność na galerii sejmowej przedstawicieli „Solidarności”. Uzasadniać wniosek o przeprowadzenie referendum, będzie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda. – „Poparcie naszej inicjatywy przez 2 mln Polaków oznacza, jak wielkie znaczenie ma dla nich sprawa wieku emerytalnego. Mamy prawo skorzystać z demokratycznego narzędzia, jakim jest referendum, tym bardziej że podczas kampanii wyborczej politycy twierdzili, że nie ma potrzeby podwyższania wieku emerytalnego” – mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Jego zdaniem porozumienie zawarte pomiędzy PO i PSL osiągnięto wyłącznie pod naciskiem protestów, aby sprawić wrażenie kompromisu i odrzucić wniosek o referendum. NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, ze wysokość emerytury częściowej (od niepełnego kapitału), będzie dramatycznie niska i nie jest żadną alternatywą, szczególnie dla osoby, która nie może pracować do emerytury. Dramatycznie obniży również właściwą emeryturę osiągniętą po 67 roku życia i dyskryminuje kobiety, które na „częściówce” mogą przebywać nawet 5 lat. W ich przypadku ubytek właściwej emerytury będzie bardzo duży. – „Ten pseudokompromis w praktyce pozbawia przyszłych emerytów jakiegokolwiek wyboru” – dodaje szef „S”.

NSZZ „Solidarność” od tygodnia przygotowuje się do dzisiejszego  głosowania. W poniedziałek przed Urzędem Rady Ministrów stanęło namiotowe emerytalne miasteczko. Całodobowy dyżur rozpoczęła gdańska „Solidarność”. Po nich do Warszawy przyjechali związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej „S”, którzy przenieśli namioty pod Sejm. Tam od 28 marca pikietę prowadzi region Mazowsze. Dzisiejszego popołudnia zamienili ich koledzy z Małopolski.

NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego, ponieważ najpierw należy stworzyć warunki do kontynuowania zatrudnienia przez starszych pracowników czy godzenia życia rodzinnego z pracą. „Solidarność” wzywa również do zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”.

Zdaniem „S” w obecny system emerytalny wpisane są ekonomiczne mechanizmy, zachęcające do wydłużania okresu aktywności zawodowej i samodzielnego podjęcia decyzji w sprawie przejścia na emeryturę.

Szczegółowe uzasadnienie wniosku w sprawie referendum emerytalnego przedstawi jutro przewodniczący Piotr Duda podczas sejmowego wystąpienia. Debata zaplanowana jest do późnych godzin popołudniowych.

Za http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/jutro-debata-o-referendum-emerytalnym-.html

 

  1. Anonim
    | ID: aa8032a0 | #1

    POstkomuna do Lamusa

Komentarze są zamknięte