NGO we władzach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W środę, 28 marca br. odbyło się walne zebranie członków Śląskiego Oddziału SDP w Katowicach, gdzie wybrano nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem został ponownie Tomasz Szymborski, związany z Opolem, gdyż jest szefem Rady Programowej Radia Opole. 

 W skład Zarządu Oddziału weszli ponadto: Grzegorz Żmuda – wiceprezes, Aleksandra Fudala – sekretarz, Dorota Stabik – skarbnik, Jan Picheta – członek Zarządu. Natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej, kontrolującej Zarząd, został Tomasz Kwiatek, redaktor naczelny NGO. W skład komisji rewizyjnej weszli Kazimierz Skotnicki (przewodniczący), Sonia Kwaśny, Józef Kowalski,  Paweł Gąsiorski. Dodajmy, że w kwietniu po zebraniu Zarządu SDP, legitymacje dziennikarskie dostaną również zastępcy red. naczelnego  NGO Łukasz Żygadło i Tomasz Greniuch. Rozpoczęliśmy też współpracę z dziennikarzami z Dąbrowy Górniczej, ich teksty wkrótce na NGO. Również nasza redakcja posiada unikatowy pierwszy numer branżowego miesięcznika „Forum Dziennikarzy”, która ma być konkurencją do Press.

Jak podaje portal SDP.pl Tomasz Szymborski jest m. in. byłym dziennikarzem „Rzeczpospolitej” i „Dziennika” (Axela Springera). Jest laureatem konkursów dziennikarskich, m.in. „Nagrody Watergate” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2003 roku). Stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach „International Visitors Leadership Program” (2005).

Oprac. TK

  1. | ID: 0017434b | #1

    Serdeczne gratulacje Panie Tomaszu i życzę dalszej skutecznej pracy na rzecz wolnej prasy….

  2. JAREK
    | ID: 235ef253 | #2

    TOMEK – GRATULACJE ! :)

Komentarze są zamknięte