Po pierwszej debacie

Niezależna Gazeta Obywatelska
27 marca w sali katechetycznej przy Katedrze Opolskiej było I spotkanie z serii Polska ale jaka? Z motywem przewodnim Naprawa państwa zaczyna się od naprawy pojęć. W pierwszej części Stanisław Skakuj przedstawił podstawowe pojęcia związane z wolnością, liberalizmem i konserwatyzmem. Skupienie się na tych zagadnieniach wynika z przekonania, że trwały rozwój społeczeństw i państw następował tylko w warunkach wolności gospodarczej. W powszechnym obiegu podstawowe pojęcia związane z konstrukcja wolnościowych systemów politycznych są bardzo często wypaczane.

Omówiono różnice pomiędzy wolnością a permisywizmem, liberalizmem demokratycznym a konserwatywnym i wynikające z tego implikacje oraz to jak te pojęcia są mylnie interpretowane i nadużywane. W drugiej części omówiono istotę praw naturalnych i pojęcie sprawiedliwości. Skupiono się na sprawiedliwości definiowanej wg zasady każdemu wg potrzeb i od każdego wg jego możliwości. Jak ta zasada, kontynuowana mimo zmiany systemy politycznego w 1989 roku, nie tylko hamuje ale wręcz blokuje rozwój kraju. Zastanawiano się nad innym ujęciem sprawiedliwości w której sprawiedliwość to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego co mu się należy oraz skutkami jakie rodzą te tak różne idee.

W trakcie dyskusji uczestnicy odnosili się do przedstawionych twierdzeń, doświadczeń historycznych oraz funkcjonowania innych państw np. Chin w kontekście wolności gospodarczej. Na koniec zdecydowana większość uznała, że należy spotkania kontynuować, zapraszając innych w tym przedstawicieli partii i ruchów społecznych aby przedstawili swój punkt widzenia. Zebrani w większości uznawali, że dyskusja na temat zasad funkcjonowania państwa jest istotna dla nas ponieważ żyjemy w państwie scentralizowanym i zasady państwa powielane są w gminach. Poza tym należy się przygotować na to, że gdy będzie możliwość zmiany systemu politycznego w naszym kraju żeby nowy budować świadomie, nie powtórzyć sytuacji z 1989 roku. Następne spotkanie ma być poświęcone

– trójpodziałowi władzy,

– oligarchizacji,

– systemowi podatkowemu i emisji pieniądza oraz zadłużaniu się państwa i samorządów

Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie podana w NGO. Chętni do pomocy w organizacji spotkania i ewentualnemu referowaniu zagadnień proszeni sa o zgłoszenie się na adres [email protected]

Autor: Stanisław Skakuj

Komentarze są zamknięte