Europejskie Dni Dziedzictwa w woj. opolskim – karta zgłoszenia udziału

Niezależna Gazeta Obywatelska

Serdecznie zapraszamy Organizatorów wydarzeń kulturalnych do wzięcia udziału w tegorocznej, jubileuszowej 20. edycji  Europejskich Dni Dziedzictwa. Kierujemy to zaproszenie do instytucji kultury (muzeów, bibliotek, izb pamięci itp.), samorządów powiatowych i gminnych, sołectw, organizacji pozarządowych i wszystkich, którzy pragną przyczynić się do zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Imprezy przygotowane przez Organizatorów będą odbywały się w dniach 8-9 oraz 15-16 września 2012 r., pod hasłem TAJEMNICE CODZIENNOŚCI. Zachęcamy do przyłączenia się i przesłania kart zgłoszeniowej na adres [email protected]Wojewódzka Inauguracja planowana jest na sobotę 8 września 2012r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu- Bierkowicach.

W roku bieżącym chcemy zwrócić uwagę na dziedzictwo niematerialne, które również podlega ochronie. Hasło „Tajemnice codzienności” nawiązuje do ratyfikowanej niedawno przez Polskę „Konwencji UNESCO z 2003 r., o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Temat ten ma ocalić od zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń – zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła. Naszym celem jest odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku. Rzeczy mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach, przechowują historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą. Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej historii, opowieściom, zdarzeniom z nim związanym.

„Tajemnice codzienności” mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół. Odkrywajmy nieznane, przywołujmy zapomniane.
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa odbywają się rokrocznie pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a województwie opolskim również Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Źródło: www.nid.pl

Komentarze są zamknięte