Archiwum

Archiwum dla 26/02/2012

Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

We wczesnym średniowieczu obszar, na którym powstała późniejsza Byczyna leżał w granicach państwa Ślężan, a potem księstwa wrocławskiego. Ok. 1290 r. władcą Byczyny był książę głogowski Henryk III (1309 r.), a po podziale ziem między jego spadkobierców w 1312 r. miasto przeszło pod panowanie księcia Konrada I z Oleśnicy (1366 r.) i dzieliło losy głogowsko-oleśnickiej linii Piastów. W 1322 r. Byczyna znalazła się w rękach książąt legnicko-brzeskich, a w latach 1341 – 1348 była we władaniu króla Polski Kazimierza Wielkiego. Czytaj więcej…

Fiasko endeckiej dyplomacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Już trzy dni po Plebiscycie 23 marca pod presją Korfantego MSWoj. gen. Kazimierz Sosnkowski skierował pismo do dowódcy Okręgu Generalnego gen. Raszewskiego w sprawie niedopuszczenia do wystąpień zbrojnych na Górnym Śląsku. Mowa jest w nim o prowokacjach niemieckich, które mogą nastąpić by pokrzyżować plany przyłączenia Śląska do Polski. Generał był przekonany, że takie rozruchy mogłyby „stanowić poważne niebezpieczeństwo polityczne w rozstrzygającej chwili. Czytaj więcej…

Dalszy ciąg katechizmu katolickiego kard. Gasparriego

Niezależna Gazeta Obywatelska

9. Jakim sposobem znak Krzyża Świętego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrześcijańskiej?

Znak Krzyża Świętego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrześcijańskiej, ponieważ słowa jego oznaczają jedność Boga w trzech różnych Osobach, kształt zaś Krzyża, który opisujemy ręką, przypomina Odkupienie, dokonane na drzewie Krzyża przez Jezusa Chrystusa. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 85. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego oficjalnym hymnem Polski

Niezależna Gazeta Obywatelska

26 lutego 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Pieśń (melodia na motywach marszu mazurka) napisał Józef Wybicki w dniach 16-19 lipca 1797 r. Od razu stała się hymnem Legionów Polskich we Włoszech. Tekst ogłoszono po raz pierwszy w Mantui w lutym 1799 r. w gazetce „Dekada Legionowa”. Na początku 1798 r. znana była we wszystkich zaborach. Śpiewana była podczas powstania listopadowego (1830 r.), styczniowego (1863), przez Polaków na Wielkiej Emigracji, w czasie rewolucji 1905 r. oraz I i II wojny światowej. Czytaj więcej…