Archiwum

Archiwum dla 02/02/2012

Apel do twórców III RP

Niezależna Gazeta Obywatelska 4

 Zaczyna się rewolucja. Powoli, ale chyba tak. Na demonstracji przeciwko ACTA w Opolu zauważyłem ludzi zupełnie innych od tych, których dotychczas widziałem na manifestacjach. Protestują Młodzi i Wykształceni. Gdy zabierano wolność innym nie reagowali. Teraz przyszła kolej na nich.

Rząd popełnił wielki błąd. Otóż gdy zabierano wolność modlącym się na Krakowskim Przedmieściu, wielu Młodych i Wykształconych miało to gdzieś. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija niechwalebna 90. rocznica powołania GPU

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Dziś mija 89 rocznica utworzenia w Rosji sowieckiej GPU – Państwowego Zarządu Politycznego, następcy CzeKi, a poprzedniczki NKWD i KGB. 2 lutego 1922 r. zmieniono CzKę na GPU. Zmiana ta miała charakter jedynie propagandowo-kosmetyczny wobec przejęcia w całości aparatu i kadr CzeKi. Po powstaniu ZSRR, w grudniu 1922 r., przekształcono ją w 1923 r. w OGPU – Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, podlegający Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR. GPU była policją polityczną zajmującą się również wywiadem i kontrwywiadem. Czytaj więcej…

Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

2 lutego przypada święto kościelne zwane w polskiej tradycji kościelnej świętem Matki Bożej Gromniczej lub Oczyszczeniem Najświętszej Marii Panny. Dzień ten kończy okres Bożego Narodzenia. Dawniej święto to było obchodzone bardzo uroczyście. Obecnie akcent położony jest na Osobę Chrystusa, który jest „światłością świata” i „Światłem na oświecenie pogan”, i święto otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego. Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni jerozolimskiej. Czytaj więcej…