Kartka z kalendarza: dziś mija niechwalebna 90. rocznica powołania GPU

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dziś mija 89 rocznica utworzenia w Rosji sowieckiej GPU – Państwowego Zarządu Politycznego, następcy CzeKi, a poprzedniczki NKWD i KGB. 2 lutego 1922 r. zmieniono CzKę na GPU. Zmiana ta miała charakter jedynie propagandowo-kosmetyczny wobec przejęcia w całości aparatu i kadr CzeKi. Po powstaniu ZSRR, w grudniu 1922 r., przekształcono ją w 1923 r. w OGPU – Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, podlegający Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR. GPU była policją polityczną zajmującą się również wywiadem i kontrwywiadem. Jej zadaniem była m.in. kontrola więzień i przymusowych obozów pracy. Szefem Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego był Feliks Dzierżyński (1877 – 1926) zwany „Krwawym Feliksem” i „Czerwonym Katem”, zwolennik terroru i masowego mordowania przeciwników politycznych. W maju 1934 r. OGPU zostało poddane gruntownej przebudowie i 10 lipca 1934 r. jako Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego – GUGB, zostało włączone do Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD. Z tej okazji przypominamy tekst prof. Stanisława Sławomira Nicieji, byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego i Senatora RP, opiewający życie i działalność kata Feliksa Dzierżyńskiego.

Autor: Tomasz Kwiatek

 

 

Komentarze są zamknięte