Oświadczenie narodowców w związku z publikacją w „GW”

Niezależna Gazeta Obywatelska5

W związku z doniesieniami dzisiejszej Gazety Wyborczej, oświadczamy co następuje:

1. Nie planujemy powoływać formacji politycznej.

2. Nie zamierzamy rezygnować z podmiotowości naszych organizacji, ani łączyć ich w jakąś większą całość.

3. Nie jest prawdą, jakoby Stowarzyszenie Marsz Niepodległości tworzone było z intencją zmieniania go w partię polityczną. Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa ponad i pozapartyjna, łączy ludzi różnych środowisk i przekonań, a jego nadrzędnym celem jest organizacja dorocznego Marszu Niepodległości, krzewienie postaw patriotycznych i narodowych, a także promocja idei niepodległego państwa polskiego.

4. Widzimy potrzebę powstawania sieci powiązań i współdziałania szerokiego spektrum środowisk o charakterze patriotycznym, narodowym, niepodległościowym i katolickim. Dotychczasowe doświadczenia prawicy narodowej pokazują, że realna praca społeczna u podstaw jest fundamentem wszelkiej działalności publicznej. Gry szyldami partyjnymi oraz schodzenie i rozchodzenie się nieodpowiedzialnych liderów jest żywym zaprzeczeniem tak pojmowanej troski o dobro narodu.

5. Wszystkich prawych Polaków zachęcamy do budowania takiej sieci relacji i wyrażamy przekonanie, że sytuacja w kraju dojrzała do tego, by narodowo-patriotyczna część opinii publicznej podjęła trud samoorganizacji bez oglądania się na skostniałe struktury partyjne. Prawdziwie oddolny ruch powstaje jako naturalny odruch, jako odpowiedź na realne zapotrzebowanie społeczne, a nie poprzez spektakularne ogłoszenie tego faktu, jakby chciały tego media.

Robert Winnicki, Prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej
Przemysław Holocher, Kierownik Główny Obozu Narodowo-Radykalnego

 1. Anonim
  | ID: f42efcce | #1

  Szkoda, że się wycofują. Nawet stronę internetową już zrobili: http://www.ruchnarodowy.org

 2. Filip
  | ID: 35546dd3 | #2

  Fatalna wiadomość, że się wycofujecie, co jest?

 3. Tomasz
  | ID: 96cc75cc | #3

  Nikt się nie wycofuje. Przed nami jeszcze długa i ciężka praca. Czy fakt, że na Marszu Niepodległości było ponad 20 000 ludzi i mieliśmy swoje 5 min w mediach ma oznaczać że od razu narodowcy mają powoływać partię polityczną? Nadal zbieramy potencjał i tego potencjału nie zmarnujemy. Na kolejnym MN będzie nas 50 000! Wreszcie nie chodzi nam o stołki a odnowę moralną Polaków.

 4. Janusz Sanocki
  | ID: 0eb9d87d | #4

  I bardzo dobrze! Anonim nic z tego – jak zwykle – nie rozumie. Tworzenie partii skazane jest na poarżkę. Polsce potrzebny jest ruch narodowo-wyzwolenczy.
  Pozdrawiam ONR i MW!
  JS

 5. realny nick
  | ID: 9b2b60fe | #5

  Holocher, Winnicki, Zawisza ani kroku do tyłu. Pierwszy krok sie udał. „Żydo-komunistyczne” sługusy nie mogą spać po nocach. TVN i „Kosherna” trabią o rzekomym faszyzmie. Udało sie. Oni nigdy już nie zasna spokojnie. Nie cofajcie sie bo w Was sostatnia nadzieja

Komentarze są zamknięte