Kartka z kalendarza: dziś mija 902. rocznica obrony Głogowa przed Niemcami

Niezależna Gazeta Obywatelska2

24 sierpnia 1109 r. rozpoczęła się obrona piastowskiego grodu w Głogowie oblężonego przez wojska Cesarstwa Rzymskiego pod dowództwem króla niemieckiego Henryka V. Oprócz sił niemieckich i obrońców grodu w walkach brały udział wojska czeskiego księcia Świętopełka, które dotarły tu jako niemiecki sojusznik, a także wojska polskie Bolesława III Krzywoustego nadciągające z rejonu Pomorza. Król niemiecki zniszczył podgrodzie, wziął łupy i jeńców, odstąpił jednak od oblężenia grodu i zgodził się na pięciodniowy rozejm, w czasie którego obrońcy mieli uzyskać od Bolesława Krzywoustego zgodę na poddanie się. Na poręczenie rozejmu głogowianie wydali zakładników pod warunkiem, że „niezależnie od tego, czy pokój zostanie zawarty, czy odrzucony, odzyskają swoich zakładników„. W czasie rozejmu załoga poprawiła umocnienia i nawiązała łączność z Bolesławem. Ten nie zgodził się na kapitulację i nakazał bezwzględną obronę Głogowa – zagroził wręcz, że ci, którzy poddadzą twierdzę, zostaną powieszeniu lub ukrzyżowani. Wówczas król niemiecki, łamiąc warunki umowy, kazał przywiązać zakładników do machin oblężniczych w przekonaniu, że obrońcy nie odważą się do nich strzelać. Głogowianie poświęcili jednak swoich bliskich. Oblężenie trwało przez wiele dni i było przygotowane z wielkim rozmachem. Zbudowano dużą liczbę machin oblężniczych i usypano wał ziemny, spoza którego ostrzeliwano Głogów. Na głowy napastników wylewano gorącą smołę i wrzątek, zrzucano lub staczano ciężkie belki. Dramatyczna obrona Głogowa trwała około trzy tygodnie i zakończyła się odstąpieniem od oblężenia sił niemiecko-czeskich, co wpłynęło na przebieg wojny polsko-niemieckiej. Cofających się Niemców Bolesław Krzywousty pobił na Psim Polu pod Wrocławiem. Zwycięstwo to umocniło pozycję Polski w Europie.

Oprac. T. Kwiatek (szczegóły na www.1109.pl/glogow/obrona-glogowa)

  1. Tomasz Kwiatek
    | ID: 84797387 | #1
  2. 24 sierpnia 2011, 06:53 | #1
Komentarze są zamknięte