Archiwum

Archiwum dla 02/08/2011

Uniwersytet Opolski nie chce upamiętnić czynu braci Kowalczyków

Niezależna Gazeta Obywatelska 6

Po raz kolejny Uniwersytet Opolski na propozycję umieszczenia na swym budynku tablicy upamiętniającej czyn braci Kowalczyków odpowiedział zdecydowanie negatywnie. Zdecydowanie to znaczy nie wysuwając jakiejkolwiek innej propozycji upamiętnienia tego wydarzenia. Nie powiadomiono też co złego, zdaniem władz Uniwersytetu, jest w propozycji przedstawionej przez Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. Jedynym oficjalnym usprawiedliwieniem takiego stanowiska jest to, że przy wejściu do wyremontowanej Auli Starej Czytaj więcej…

Prof. Dakowski pisze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratora Seremeta

Niezależna Gazeta Obywatelska
Prof. fizyki Mirosław Dakowski, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Realizując społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu zawarty w art. 304 § l k.p.k. oraz realizując obowiązek prawny zawarty w art. 240 § l k.k. Poniżej zamieszczamy jego treść. Czytaj więcej…

Śląsko-niemieckie rozłamy, a sprawa polska

Niezależna Gazeta Obywatelska 6

W ostatnim czasie ukazał się list Piotra Długosza, lidera Ruchu Autonomii Śląska regionu Opole, w którym odnosi się on do poglądów prezentowanych przez liderów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców. Okazuje się, że wśród przedstawicieli jednego i drugiego ugrupowania powstaje konflikt dotyczący Ślązaków i ich praw, a konkretniej kwestii dotyczących śląskiej narodowości i śląskiej gwary. Czytaj więcej…

Święto Matki Boskiej Anielskiej w Prudniku-Lesie

Niezależna Gazeta Obywatelska

W niedzielę 7 sierpnia we franciszkańskim Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunktuli. Warto wiedzieć, że w tym klasztorze przebywał uwięziony Prymas Wyszyński, który przybył tu 6 października 1954 r., kiedy przewieziono go ze Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego. Przebywał tu ponad rok, aż do 29 października 1955 r. Czytaj więcej…

Korupcja w samorządach

Niezależna Gazeta Obywatelska

Działalność administracji samorządowej należy, zdaniem NIK, do obszarów najbardziej zagrożonych korupcją. Do prób przekupywania dochodzi najczęściej przy sprzedaży majątku gminnego oraz podczas naborów w urzędach. Ubiegłoroczne audyty prowadzone przez NIK wykazały relatywnie wysoki poziom zagrożenia korupcją w czterech obszarach: działalności samorządu, publicznej służby zdrowia, zamówień publicznych i przekształceń gruntów rolniczych. Czytaj więcej…