Pilnujmy uczciwych wyborów

Niezależna Gazeta Obywatelska

W kawiarni Literatka, na wrocławskim rynku w zeszłym tygodniu odbyła się konferencja prasowa dot. rozpoczęcia akcji „Uczciwe wybory”. W konferencji uczestniczyli Ewa Stankiewicz z ramienia fundacji „Cegiełka dla wolności słowa” i stowarzyszenia Solidarni 2010 oraz Jacek Świat i Radosław Rozpędowski z Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Na początku spotkania Jacek Świat podkreślił iż idea monitorowania komisji wyborczych była obecna w różnych środowiskach, powstała równolegle w Klubach Gazety Polskiej, w stowarzyszeniu Solidarni 2010 oraz w Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego. Fundacja Cegiełka dla wolności słowa wraz z Ruchem Społecznym uruchomiła stronę internetową uczciwewybory.pl, która będzie organizowała ludzi wokół monitorowania rzetelności prac komisji wyborczych w najbliższych wyborach.

Dzięki formularzom zamieszczonym na stronie będzie można zostać kandydatem na męża zaufania a także wesprzeć akcję finansowo.

Jacek Świat i Ewa Stankiewicz opowiadali także o przykładach wielu różnych fałszerstw jakich dokonano przy poprzednich wyborach. Podkreślali olbrzymie znaczenie jakie ma monitorowanie pracy komisji wyborczych dla polskiej demokracji i przyszłości Polski..

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte