Nie ma zgody na odmawianie Polakom mieszkającym w Niemczech statusu „mniejszości narodowej”

Niezależna Gazeta Obywatelska4

Stowarzyszenie Unum Principium wzywa wszystkie polskie organizacje i środowiska polityczne do potępienia treści zawartych we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Nie ma naszej zgody na obecne w Oświadczeniu, a sprzeczne z polską racją stanu, zapisy:

– sankcjonujące uporczywe odmawianie Polakom mieszkającym w Niemczech miana „mniejszości narodowej” ze wszystkimi związanymi z tym skutkami prawnymi;

– fałszujące historię, bo obciążające winą za prześladowania i morderstwa na Polakach bliżej nieokreślone „byłe nacjonalistyczno-socjalistyczne rządy przemocy”;

– używające określeń „nazistowskie obozy koncentracyjne” (wbrew nazewnictwu międzynarodowemu: „byłe niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne”);

– powołujące do życia pełnomocników mniejszości niemieckiej przy wszystkich polskich wojewodach;

– zapowiadające powstanie ośrodka dokumentującego rzekome prześladowania mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 roku;

Omawiany dokument odzwierciedla pogłębiającą się patologię w stosunkach polsko-niemieckich i stanowi podręcznikowy przykład haniebnego zaprzaństwa najwyższych struktur władzy państwowej. Z jednej strony zdejmuje on z Niemców odpowiedzialność za koszmar II wojny światowej i obarcza nią narodowo neutralnych „nazistów”, a z drugiej – mówiąc o urojonych prześladowaniach Niemców w Polsce – wpisuje się w kłamliwą propagandę środowisk tzw. „wypędzonych”. Oświadczenie jako kontynuacja korzystnego dla strony niemieckiej Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami fałszuje najnowszą historię i utrwala olbrzymie dysproporcje w relacjach między obydwoma narodami.

Stanowczo domagamy się natychmiastowej dymisji podpisanego pod Oświadczeniem sekretarza stanu w MSWiA Tomasza Siemoniaka i nadzorującego jego pracę – ministra Jerzego Millera oraz zdystansowania się Premiera Rządu RP od treści rzeczonego dokumentu.

Warszawa, 21 czerwca 2011 r.

Krzysztof Zagozda, Członek Zarządu Stowarzyszenia Unum Principium

Za: wpolityce.pl

 1. Anonim
  | ID: 7287661a | #1

  „sankcjonujące uporczywe odmawianie Polakom mieszkającym w Niemczech miana „mniejszości narodowej” ze wszystkimi związanymi z tym skutkami prawnym”
  Turkom, Jugolom i Albańczykom też musiałoby się należeć – a się nie należy – bo jesteście imigracją zarobkową, tak samo jak w USA, Hiszpanii czy UK, Kiedy w końcu to zrozumiecie? Mniejszość Polska to na Litwie Ukrainie czy Białorusi istnieje.

  „zapowiadające powstanie ośrodka dokumentującego rzekome prześladowania mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 roku”
  A nie była prześladowana? W całym kraju można było się uczyć niemieckiego tylko nie w woj Opolskim, szykany i donosy na ludzi używających niemieckiego w domu, Łambinowice, Świętochłowice to tylko urojenia tysięcy ludzi? Pomniejszacie krzywdy a to nieładnie!

 2. silus
  | ID: acf7b29a | #2

  Ależ Anonimie,Polacy w Niemczech to ludnośc autochtoniczna mieszkajaca tam setki lat podobnie jak Turcy itd. itd, zaś Niemcy w Polsce to emigracja zarobkowa!Buhahahaha))))))))0

 3. miś
  | ID: 654edee5 | #3

  A czy tzw. Niemcy nie są czasem sztucznym tworem, stworzonym na niemieckie „ojro”, z części ludności śląskiej, która po prostu dała się kupić? Bo etnicznymi Niemcami to oni raczej nie są

 4. :)
  | ID: 15ec9f61 | #4

  Moi drodzy. Bycie śląskim Niemcem jest przede wszystkim kwestią osobistego wyboru, poczucia (co dotyczy wszystkich narodowości) poparte twardo i KONIECZNIE prawem krwi – ius sanguinis, które to jasno, od upadku komunizmu i nastaniu wolności w Polsce daje Ślązakom ku temu się poczuwającym status Niemca – jakimi byli przed 45 rokiem a czego po 45 roku im odmawiano. RFN w tejże materii nie zapomniała o nich i ich ofiarach złożonych dla Niemiec.
  (Górno i dolno) Ślązacy przed 45 byli tak samo jak Saksoni, Bawarczycy itp grupą etniczną składającą się na całość państwa, mniej lub bardziej słowiańską(bo w Niemczech nie ma czegoś takiego jak w Polsce – spójny jednolity sztuczny naród, etniczność tam jest zachowana podczas gdy w Polsce wytrzebiano ją jak tylko się dało). Czy np dzisiejsi potomkowie Głuchoniemców nie są Polakami? Są! http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchoniemcy

Komentarze są zamknięte