Kartka z kalendarza: dziś mija 89. rocznica podpisania konwencji genewskiej w/s Górnego Śląska

Niezależna Gazeta Obywatelska1

15 maja 1922 r. Polska i Niemcy podpisały Konwencję Genewską w sprawie Górnego Śląska (Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska). Określała ona podział Górnego Śląska między Polskę i Niemcy i miała regulować wzajemne stosunki pomiędzy ludnością polską i niemiecką po przeprowadzonym w 1921 r. plebiscycie i III powstaniu śląskim. Mocą Konwencji, na drodze kompromisu, do Polski przyłączono powiaty: katowicki, lubliniecki, tarnogórski, królewsko-hucki, świętochłowicki, pszczyński oraz rybnicki. Tereny te cechowały się silnie rozwiniętym przemysłem. Zadaniem Konwencji było regulowanie wszelkich spornych sytuacji w pierwszych latach tworzenia nowego ładu terytorialnego, politycznego i społecznego na Górnym Śląsku. Aby osiągnąć względną niezależność decyzji w sprawach szczególnie spornych, powołano międzynarodowe organy władzy rozjemczej pod auspicjami Ligi Narodów. Należały do nich: Górnośląska Komisja Mieszana z siedzibą w Katowicach oraz Trybunał Rozjemczy z siedzibą w Bytomiu. Uroczyste przejęcie terenów przekazanych Polsce nastąpiło w czerwcu 1922 r.

Ustawę z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz.U. 1922 nr 44 poz. 370),podpisali: marszałek – Wojciech Trąmpczyński, premier – Antoni Ponikowski, minister spraw zagranicznych – Konstanty Skirmunt. Konwencja przestała obowiązywać w 1937 r.

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19220440370&type=2

Oprac. TK

  1. silus
    | ID: a146a761 | #1

    I cztery lata pózniej rozpoczął się terror kurdupla Kurzydło, nie pomijając jego miłości do Korfantego…..

Komentarze są zamknięte