Archiwum

Archiwum dla 15/05/2011

Spotkanie autorskie z Mirosławem Sośnickim

Niezależna Gazeta Obywatelska

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Mirosławem Sośnickim, które odbędzie się 19 maja o godzinie 17.30 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Minorytów 4 w Opolu. W programie również prezentacja najnowszej książki tego poczytnego autora pt. „Modżibarki dwa”. Mirosław Sośnicki jest pisarzem, legendą działalności opozycyjnej, za co został internowany w stanie wojennym, a także byłym posłem na Sejm RP. /Oprac. Łukasz Żygadło/

Posłowie PiS w Głubczycach w ramch akcji „Polska jest jedna”

Niezależna Gazeta Obywatelska 13

Po głównym spotkaniu parlamentarzystów PiS, które odbyło się 14 maja w Opolu, parlamentarzyści rozjechali się w podgrupach do różnych miejsc naszego województwa. Jedno z zaplanowanych spotkań takiej grupy odbyło się w Głubczycach w tamtejszym domu kultury, gdzie 9 parlamentarzystów, w tym Nelly Rokita i Dawid Jackiewicz spotkało się z mieszkańcami powiatu głubczyckiego. Czytaj więcej…

Krystyna Piecuch: Rewitalizacja Placu Mickiewicza w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Lata 20-40 XX w. to okres niebywałego rozkwitu miasta, jego rozwoju przestrzennego jak też rozwoju budownictwa. Opole obok Wrocławia było wielkim placem budowy. Projektanci wrocławscy projektowali nowe osiedla mieszkaniowe, jak też budynki użyteczności publicznej. W 1927 r. przy ul. Katowickiej powstał nowoczesny budynek Izby Rzemieślniczej, a obok niej w 1929 r. na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Katowickiej – Urząd Finansowy.

Czytaj więcej…

RAŚ i MN inwestują w spis powszechny, Polska jak zwykle śpi

Niezależna Gazeta Obywatelska 43

Na tablicach ogłoszeń w gminach w woj. śląskim wiszą plakaty zachęcające do deklarowania podczas spisu powszechnego narodowości śląskiej. RAŚ musiał zainwestować spore środki finansowe w tę antypolską akcję propagandową.

Mniejszość Niemiecka i Ruch Autonomii Śląska rozpoczęły intensywną kampanię nawołującą do deklarowania narodowości niemieckiej bądź śląskiej, której de facto nie ma. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 89. rocznica podpisania konwencji genewskiej w/s Górnego Śląska

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

15 maja 1922 r. Polska i Niemcy podpisały Konwencję Genewską w sprawie Górnego Śląska (Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska). Określała ona podział Górnego Śląska między Polskę i Niemcy i miała regulować wzajemne stosunki pomiędzy ludnością polską i niemiecką po przeprowadzonym w 1921 r. plebiscycie i III powstaniu śląskim. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 120. rocznica ogłoszenia przez papieża Leona XIII encykliki Rerum novarum

Niezależna Gazeta Obywatelska

15 maja 1891 r. papież Leon XIII (1810-1903) ogłosił encyklikę Rerum novarum (łac. rzeczy nowych), która uważana jest za cezurę w rzymskokatolickiej nauce społecznej. Powyższe stwierdzenie odnosi się przede wszystkim do novum encykliki w jej historycznym uwarunkowaniu. Encyklika była reakcją Kościoła Rzymskiego na rosnące wpływy ruchów socjalistycznych i komunistycznych wśród katolickich robotników. Ogłaszając Rerum novarum papież Leon XIII zyskał sobie przydomek „papieża robotników.” Czytaj więcej…