Rewitalizacja parku na wyspie Bolko

Niezależna Gazeta Obywatelska1
Jak podał portal miejski opole.pl, trwają prace zmierzające do rewitalizacji zabytkowego parku na wyspie Bolko oraz do utworzenia nowego parku rekreacyjnego na terenach sąsiednich. Dzięki nim mieszkańcy Opola zyskają kolejne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z licznymi atrakcjami. Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko ma głównie na celu poprawę estetyki, komfortu użytkowania oraz zwiększenie jego dostępności. Nie zmieni się jednak dotychczasowa funkcja, ani sposób zagospodarowania terenu. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem obszar o powierzchni ok. 60 ha i będzie przebiegała w etapach.
 
Planowane są:
– remont drogi dojazdowej w południowej części parku,
– naprawa istniejących ścieżek, alei, dróg wewnętrznych, mostków w ciągu alei parkowych,
– wymiana nawierzchni ścieżki zdrowia wraz z remontem i doposażeniem urządzeń sportowych,
– odbudowa kładki na Kanale Wińskim,
– wykonanie placu zabaw dla dzieci,
– przebudowa oświetlenia terenu i iluminacja drzew,
– wykonanie monitoringu obiektu,
– nowy układ zieleni wysokiej, średniej i niskiej,
– wymiana elementów małej architektury – tablice informacyjne, tablice na ścieżce przyrodniczej, ławki, kosze itp.

Planowane jest także powstanie nowego parku na Wyspie Bolko jako zielonej przestrzeni miejskiej, przewidzianej dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Z myślą o Opolanach opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu jako nowego, ogólnodostępnego parku miejskiego o kompozycji naturalistycznej, przeznaczonego głównie do wypoczynku czynnego. Koncepcja obejmuje teren w rejonie ul. Parkowej, pomiędzy torami kolejowymi a parkingiem. Przeznaczenie obiektu do rekreacji czynnej wynika głównie z warunków lokalizacyjnych, tj. sąsiadującej linii kolejowej o znacznym natężeniu ruchu.

Z uwagi na ten rodzaj hałasu koncepcja zagospodarowania przewiduje wprowadzenie od strony terenów kolejowych zwartych drzewostanów, stanowiących barierę dźwiękochłonną, a następnie odpowiednie uszeregowanie elementów zagospodarowania w odpowiedniej kolejności od funkcji o największej aktywności rekreacyjnej do obszarów użytkowanych ekstensywnie. Istniejące warunki terenowe wymusiły także zaplanowanie wnętrz parkowych z licznymi przesłonami oraz osiami widokowymi skierowanymi wyłącznie do wnętrza parku. Koncepcja zakłada  m.in. powstanie:
– skateparku typu monoblok o konstrukcji betonowej;
– toru rowerowego ze specjalnie ukształtowanym terenem do trialu;
– terenu do tresury i treningów psów wraz z torem Agility;
–  linarium;
– polan parkowych o różnym przeznaczeniu, np. polany piknikowej, polany do ustawienia urządzeń sportowych, polany o charakterze łąki kwietnej, „zielonej fali” czyli trawiastej plaży o wydmowym ukształtowaniu;
– zielonego labiryntu z pomostem widokowym i amboną;
– ogrodzonego placu zabaw dla dzieci.
Grunty przeznaczone pod budowę nowego parku są w większości użytkowane jako pola uprawne. Poza tym znajdują się tam również nieużytki, kilka ogrodów działkowych oraz droga o nawierzchni ziemnej. Prace projektowe rozpoczną się w tym roku i zaplanowane są do realizacji etapowo, podobnie, jak realizacja inwestycji.
Źródło: www.opole.pl
  1. yarekok
    | ID: 0b7a12eb | #1

    TOP-OFF WAZNE! SKAZENIE W POLSCE: http://www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/?id=1
    PROSZE SPRAWDZIC I PRZEKLEIC. TE DANE WYGLADAJA ALARMUJACO !!! OFICJALNE MEDIA NIC NIE MOWIA !! MOZE, KTOS MA WIEDZE JAK ZINTERPRETOWAC TE DANE ??

Komentarze są zamknięte