Opolscy lekarze z rezerwą do e-zwolnień

Zastępca Naczelnego

Od początku 2016 r. dzięki aplikacji internetowej, lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej czyli eZLA. W naszym regionie lekarze pozostają wierni tradycyjnej, czyli papierowej wersji zwolnienia.  We wrześniu, z ponad 46 tys. zwolnień, które wpłynęły do opolskiego ZUS, zaledwie 1050 miało formę elektroniczną.

W większości z miast w Polsce, w których funkcjonuje oddział ZUS, notowany odsetek zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej jest znacznie wyższy niż w Opolu. Z ogółu wystawionych przez lekarzy zwolnień w województwie opolskim, tylko 2,25 proc. to eZLA, podczas gdy przeciętnie w kraju było to ponad 6 proc.

Możliwość internetowego wystawiania zaświadczenia i przesyłania go do ZUS ma być ułatwieniem. Póki co, technologia nie wyparła papierowego formularza ZLA, a aplikacja długopisu w ręku lekarza.

– Obecnie lekarze mogą wystawiać zaświadczenia na dwa sposoby. Ten tradycyjny, papierowy oraz elektroniczny. Tak będzie to funkcjonowało tylko do połowy 2018 r. Od lipca papierowe druki znikną z obiegu. Zamierzamy promować projekt eZLA wśród lekarzy, aby liczba wystawianych zaświadczeń w postaci elektronicznej sukcesywnie rosła – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS województwa opolskiego.

Oczywistą różnicą miedzy sporządzaniem papierowego, a elektronicznego zwolnienia jest oszczędność czasu. Lekarz krócej wypełnia eZLA niż tradycyjny formularz. Ponadto spada ryzyko zagubienia druku, jego skutecznego dostarczenia do ZUS czy pracodawcy.

W przypadku eZLA lekarz uzyskuje automatyczny dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny, jeśli zwolnienie jest wystawiane w celu opieki nad nimi. Wpisując numer PESEL pacjenta, reszta danych identyfikacyjnych zostanie samoczynnie uzupełniona w systemie. Adres pacjenta czy dane pracodawcy lekarz może wybiera z wyświetlonej listy. Ponadto system przypomina lekarzowi o możliwości skierowania badanego na rehabilitację leczniczą, w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz może elektronicznie wypełnić wniosek o rehabilitację i taką drogą przekazać go do lekarza orzecznika ZUS, aby ten wydał stosowne orzeczenie. Korzystając z eZLA jest łatwiej i szybciej.

Po kilkunastu miesiącach od udostępnienia przez ZUS specjalnej aplikacji, nadal niewielu lekarzy z niej korzysta. We wrześniu, do placówek ZUS w kraju wpłynęło ponad 1 mln 700 tys. zwolnień lekarskich, z tego tylko 118 tys. zostało wygenerowanych elektronicznie.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.