Bantustan po gołdapsku? Na drogę asfaltową nałożono miejscami nawierzchnię gruntową …

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż z ZChR/odcinek drogi N1815 wysypany żwirem

– Bantustan po gołdapsku? Na odcinku drogi powiatowej 1815N między miejscowościami Osieki – Widgiry Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi zamiast kompleksowej wymiany nawierzchni tzw. asfaltowej rozsypał mieszaninę kamieni i gliny. De facto przerabia się drogę asfaltową na … gruntową. Co istotne, droga 1815N prowadzi z Gołdapi m.in. do lokalnego zabytku. tzw. „Piramidy w Rapie”. Zatem przyjezdni mogą podziwiać inwencję władz powiatowych. W krajach afrykańskich to niezwykłe wydarzenie, gdy z nawierzchnię drogi gruntowej zmienia się na asfalt. Równie niezwykłe jest przywracanie drogi gruntowej na asfalcie w XIX wieku w kraju należącym do Unii Europejskiej – ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. – Dwa lata walczymy o kompleksową wymianę nawierzchni dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. Interwencję w tej sprawie podjął obecny wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. W efekcie samorząd powiatowy w Gołdapi dołożył 4000 złotych do wymiany nawierzchni na odcinku drogi 1815N miedzy miejscowością Widgiry a Żabinem. Z puli środków rządowych na ten cel przeznaczono miliony złotych. Samorząd dodał grosze. Kpiny urzędników samorządowych ze zdrowego rozsądku trwają nadal i przeradzają się w pomysły kontrrewolucji cywilizacyjnej – dodaje działaczka ZChR. W tej sprawie została już złożona przez Zjednoczenie kolejna petycja.

Bój o standardy z XXI wieku

Rada Powiatu w Gołdapi oraz Zarząd Powiatu rozpatrywały w sprawie fatalnego stanu dróg w Powiecie Gołdapskim petycje ZChR z 13.07.2021, 8.12.2021, a także petycję w sprawie stworzenia Powiecie Gołdapskim w sprawie stworzenia Powiecie Gołdapskim „KIEROWCA 500+ z 21 lutego 2022 roku. W efekcie tych działań oraz interwencji wiceministra rolnictwa, posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego władze powiatowe dołożyły dwukrotnie po 2000 PLN do wymiany nawierzchni drogi powiatowej N1815N na odcinku od osady Widgiry do Żabina. Sam fakt partycypowania w kosztach na poziomie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS to kpina.

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała się za zasadną. Zarząd Powiatu Gołdapskiego uchwałą Nr 191/2021 uznał też w/wym.  petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części oznakowania dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze-Juchnajcie – Rogale znakami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t. za zasadną.”

– czytamy w petycji ZChR.

29 lipca 2022 roku z interwencją w sprawie stanu tych dróg do władz powiatowych wystąpił poseł na Sejm RP, wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski.

W związku z otrzymaniem przeze mnie pisma podpisanego przez kilkudziesięciu mieszkańców gminy Banie Mazurskie – wspieranych przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin – w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin znajdujących się na terenie Powiatu Gołdapskiego, chcę wyrazić swoją dezaprobatę dla bezczynności władz samorządowych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/wym. drogach. Z zażenowaniem obejrzałem dostępne nagrania filmowe obrazujące opłakany stan dróg, które prowadzą m.in. do jednego z najbardziej znanych zabytków lokalnych, tzw. „Piramidy w Rapie”. Stosowanie w praktyce metody byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, która sprowadza się do twierdzenia, że „pieniędzy nie ma i nie będzie” budzi głęboki oraz w pełni uzasadniony niepokój nie tylko mieszkańców gminy Banie Mazurskie ale i głęboki sprzeciw mój oraz innych parlamentarzystów Solidarnej Polski.”

– napisał wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski w swojej interwencji adresowanej do starosty gołdapskiej Marzanny Wardzejewskiej i przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi Alicji Iwaniuk.

Zupełnie niezrozumiałym jest, że Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku uznała za zasadną petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania, ale równocześnie uznała, że Powiat Gołdapski nie ma na kompleksowy remont w/wym. dróg środków finansowych. Jednak uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawiła bez rozpatrzenia … To wprost bezczelność i arogancja!”

– napisał do lokalnych władz samorządowych blisko rok temu minister Kowalski.

Monika Socha-Czyż z ZChR/odcinek drogi N1815 wysypany żwirem

Po pierwsze, nie powstało żadne oznakowanie pionowe z zakazem wjazdu pojazdów powyżej 8 ton. W efekcie transportu kruszyw z prywatnej kopalni kruszyw i piasku w Rogalach i drenażu terenów leśnych i wywożenia w/wym. drogami drzewa nawierzchnia dróg była niszczona nadal. Warto zadać zatem pytanie, czy brak znaków pionowych ograniczających tonaż nie jest działaniem celowym w prywatnym interesie? Warto dodać, że zaniechania władz powiatowych w zakresie upartego unikania wymiany nawierzchni dróg powiatowych N1764 i N1815 były i są przedmiotem oceny przez organa ścigania.

Rozumiemy, że władze powiatowe zostały zmuszone po dwóch latach od naszej pierwszej petycji w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych N1764 i N1815 do zainwestowania kwoty „aż” 4000 PLN, aby przywrócić bezpieczeństwo na odcinku drogi powiatowej N1815 miedzy osadą Widgiry a Żabinem. Niemniej to kpina, gdy Zarząd Powiatu w uzasadnieniu do uchwały Nr 328/2023 z 14 czerwca 2023 roku twierdzi, że „w dniach 2-3 czerwca br. zlikwidowane zostały ubytki na drodze 1815N na odcinku Rogale – Widgiry przy użyciu emulsji i grysów za pomocą remontera drogowego”. Tego typu prowizorka powoduje ukrycie problemu, a same lepiszcze ze żwirem jest wymywane w ciągu około miesiąca. To jawne marnotrawstwo środków! W w/wym. uzasadnieniu uchwały będącej odpowiedzią na petycję mieszkańców Sołectwa Rogale, Zarząd Powiatu przekonuje:

„Zarząd Powiatu nie kwestionuje zasadności remontu przedmiotowych dróg (ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej), jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie powiatu ich remont nie jest możliwy w roku 2023. Zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie – Rogale oraz 1815N na odcinku Rogale – Widgiry, zależne jest przede wszystkim od programów rządowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania w jak najwyższej wysokości, a takim programem jest Rządowy Fundusz Polski Ład, gdyż dofinansowanie w nim wynosi od 95% do 98% wartości oszacowanego zadania.”.

Zatem samorząd powiatowy stać na uzupełnianie ubytków na drogach N1764 i N1815 przy użyciu „emulsji i grysów za pomocą remontera drogowego”, ale nie stać już na 2000 PLN wkładu do kompleksowej wymiany nawierzchni? To kpina ze zdrowego rozsądku! Dalej w uzasadnieniu do uchwały Nr 328/2023 z 14 czerwca 2023 Pani Starosta pisze:

„Odnośnie drogi 1764N Banie Mazurskie – Rogale informuję, że zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w dniu 26 października 2022 r. oraz pismem z dnia 29.05.2023 r. Wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,60 km”, uzupełnianie ubytków na przedmiotowej drodze rozpoczęte zostanie po 16 czerwca br.”.

– czytamy w wystąpieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Dwa lata zatem trwało, aby samorząd powiatowy zrealizował uchwały w sprawie petycji ZChR z roku 2021. Mamy nadzieję, że to „utrwalanie” nie będzie polegało na metodzie, którą zastosowano na odcinku drogi N1815 między skrzyżowaniem drogi ze zjazdem na Jany a Rogalami! Oto na nawierzchnię asfaltową wysypano miejscami całe tony żwiru i gliny na głębokie ubytki. Tą inwestycję „utwardzają” kołami swoich pojazdów mieszkańcy. Wszędzie w krajach rozwiniętych na drogi gruntowe władze się nawierzchnie asfaltowe. Powiat Gołdapski postanowił najwyraźniej cofać nas do średniowiecza i na asfalt wysypywać żwir z gliną. To nawet nie poziom krajów afrykańskich, a kpiny rodem z Barei! W efekcie pomysłu ZDP wielkie kamienie są wyrzucane spod kół pojazdów, a kilku mieszkańców odwiedziło już zakłady wulkanizacyjne … Jednocześnie koszty takiego „unowocześnienia” również daleko przekraczają kwotę 2000 PLN, jaką zwykł inwestować Powiat Gołdapski do wymiany nawierzchni drogi powiatowej N1815.

– czytamy w petycji.

W podsumowaniu ZChR wnosi o „położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi N1815 Osieki – Widgiry jeszcze w roku 2023.”

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte