Wiceprezes ZChR dr Ewelina Kondziela gościła w Sejmie RP. Zebrał się Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Wiceprezes ZChR dr Ewelina Kondziela, Czesław Sobierajski/Facebook

W czwartek 30 marca 2023r. na terenie siedziby Sejmu RP odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Jana Pawła II. Zebrani dyskutowali na temat przedsięwzięć na rzecz efektywniejszego przywracania pamięci Osoby Świętego Jana Pawła II i jego nauczania. Gościem spotkania była wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Ewelina Kondziela.

Zespół ten – obecnie pod przewodnictwem posła Andrzeja Gawrona został utworzony przez byłego posła X, I, III, VII i VIII kadencji Czesława Sobierajskiego. To parlamentarne forum pracuje nad upowszechnieniem dorobku myśli Jana Pawła II.

Nawiązując do słów Czesława Sobierajskiego oraz publikacji zaprezentowanej przez Redakcję Polskiego Radia pt. „Ufam, że mnie słyszycie”, uznano, że również obecnie negatywne, nieproporcjonalne oceny działań Jana Pawła II, wynikają ze zbyt małego zaprezentowania dorobku jego życia i nauki w taki sposób, aby i dzisiaj wnosił potrzebne dobro na rzecz wiary, godności ludzkiego życia, wspólnoty międzyludzkiej i pokoju między narodami. Ważną rolę spełnia także ukazywanie kontekstu historycznego procesu opisywanych wielu okoliczności o których chce się mówić dzisiaj. Zachęcono do zapoznania się ze stroną internetową Zespołu Parlamentarnego ds. Dziedzictwa Jana Pawła II. (www.dziedzictwojp2.pl).

Oprac. Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte